Loading... (0%)

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab LEADER taotlusvooru

25 January 2018

19. märtsi kella 8 kuni 23. märtsi kella 16 saavad projektitoetust taotleda haldusreformi eelselt MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) tegevuspiirkonda kuulunud KOV-id ja vähemalt kuus kuud PLPK tegevuspiirkonnas tegutsenud MTÜ-d, SA-d, mikroettevõtjad.

PLPK LEADER tegevuspiirkond on endised Audru, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Saarde, Sauga, Tahkuranna, Tõstamaa, Varbla valla territooriumid.

Projektitaotleja peab uue e-pria www.pria.ee kaudu projektitoetuse taotluse esitamisel kinni pidama taotlusvooru tähtaegadest, kellaaegadest ja esitama kõik nõutavad dokumendid.

Palume tutvuda PRIA kodulehel LEADER meetme ja PLPK kodulehel www.plp.ee meetmetega, sh PLPK poolt nõutavate lisadokumentidega.

PLPK infopäevad

 • Tahku Tares (Häädemeeste, Tahkuranna piirkond) kolmapäeval, 13. veebruaril algusega kell 17.00
 • Kilingi-Nõmme Klubis (Saarde piirkond) teisipäeval, 14. veebruaril algusega kell 17.00
 • Tõstamaa rahvamajas (Tõstamaa, Varbla piirkond) esmaspäeval, 19. veebruaril algusega kell 17.00
 • Kihnu rahvamajas teisipäeval, 20. veebruaril algusega kell 11.00
 • Audru Koolis PLPK büroos (Sauga, Audru, Koonga  piirkond) teisipäeval, 20. veebruaril algusega kell 18.00

Iga huviline võib valida infopäeval osalemiseks sobiva aja ja koha. Lisaks nõustamise võimalus PLPK büroos tööpäeviti kokkuleppel.

Meetmed

Leader projektitoetust saab taotleda järgmistest PLPK meetmetest:

 • Meede 1 – Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine
  • Taotlejaks saavad olla KOV-d, vähemalt kuus kuud tegevuspiirkonnas tegutsevad ettevõtjad, ettevõtjate MTÜ-d (üle 50% ettevõtjad)
  • Maksimaalne toetus 50 000 eurot
  • Toetus kuni 60%, omaosalus vähemalt 40%
 • Meede 2 – Aktiivne kogukond
  • Taotlejaks saavad olla KOV-d, vähemalt kuus kuud tegevuspiirkonnas tegutsevad MTÜ-d, SA-d
  • Maksimaalne toetus 30 000 eurot
  • Toetus kuni 90% (taristul kuni 60%), omaosalus vähemalt 10 % (taristul vähemalt 40%)

Lisainfo +372 433 1053 ja +372 509 2261 või plpparnu@gmail.com

Admin - post author

No other information about this author.