Loading... (0%)

Kodukant Läänemaa muutis LEADER strateegiat

25 January 2018

Kodukant Läänemaa üldkoosolek otsustas muuta LEADER strateegiat aastateks 2014-2020+. Muudetud kujul strateegiale oodatakse heakskiitu Maaeluministeeriumilt.  2018 aastaks planeeritud taotlusvoorude väljakuulutamisega alustatakse veebruaris.

22. jaanuaril toimunud Kodukant Läänemaa üldkoosolekul võeti vastu Kodukant Läänemaa strateegia 2014-2020+ muudatused. Strateegia muudatuste sisseviimine sai alguse peale eelmise aasta taotlusvoorusid, kui tekkis arutelu, kuidas jagada maapiirkonnas LEADER toetust viisil, mis garanteerib, et rahastuse saaksid vaid kvaliteetsed ja head projektid.

Kodukant Läänemaa juhatuse esimees Merle Mäesalu sõnas muudatusi kommenteerides, et LEADER toetusi peaksid saama projektid, mis omavad maapiirkonnale märkimisväärset mõju ja annaksid tõuke arenguks.

“Kodukant Läänemaa on maakonna suurim arendusorganisatsioon, millel on reaalne võimalus rahaliselt toetada maapiirkonna ettevõtteid ja kodanikuühiskonda,” ütles Mäesalu. “Vastutus on suur ja jälgime hoolega, et rahastus läheks õigesse kohta. See tähendab ühtlasi, et peame jooksvalt lahendama taotlusvoorudes esilekerkivaid kitsaskohti. Seetõttu on ka muudatused strateegias vajalikud.”

Kodukant Läänemaa LEADER projektijuht Kaja Karlson andis ülevaate muudatustest, mis puudutavad taotlejaid juba järgmistes taotlusvoorudes. “Tehnilist laadi muudatused puudutavad haldusreformijärgset olukorda. Kui haldusreformijärgselt on maakond väiksem kui varem, siis Kodukandi jaoks on tegevuspiirkond jätkuvalt vanades Läänemaa piirides. Taotlejad, kes teevad oma investeeringuid või tegevusi endiste Hanila ja Lihula valla territooriumitel, saavad jätkuvalt tulla taotlema Läänemaa Leader voorudest.”

Lisaks toimuvad muudatused meetmetes. Alates sellest aastast saab toetust taotleda kahest, ettevõtluse ja elukeskkonna parendamise, meetmest. “Taotlemise peaks see muudatus selgemaks tegema – kõik saavad ühtsetel alustel projektitaotlusi esitada ning hindamiskomisjoni ülesandeks jääb välja sõeluda parimad projektid. Hindamiskomisjoni abistamiseks selle vastutusrikka ülesande täitmiseks oleme ka kohendanud hindamiskriteeriumeid ja taotlusega esitatavaid dokumente,” sõnas Karlson.

Muudetud kujul Kodukant Läänemaa strateegiaga saab tutvuda Kodukant Läänemaa kodulehel www.kklm.ee.

 

Lisainfo ja küsimused: Kaja Karlson +372 5817 0479 või kaja.karlson@kklm.ee

Admin - post author

No other information about this author.