Loading... (0%)

SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus laieneb

31 May 2017

Lihula Vallavalitsus esitas koostöös Hoolekandeteenused AS-iga taotluse kolme peremaja loomiseks Lihulas Oja tn 9 kinnistule, kuhu suunatakse 30 erivajadusega inimese Koluvere Kodust, kes saavad võimaluse elada koduses keskkonnas.

Eestis on 2020. aastaks plaanis Euroopa Regionaalarengu Fondi toel reorganiseerida 1200 olemasolevat erihooldekodu kohta ja luua juurde vähemalt 200 kohta, kus erihoolet vajavatel inimestel on võimalik kogukondades elada. Sotsiaalministeerium soovib psüühikahäirega inimeste aktiivsuse ja ühiskonnaelus osalemise toetamiseks sulgeda suured oma aja ära elanud hoolekandeasutused ning asendada need nn peremajade lahendustega.

Lihula Vallavalitsus esitas koostöös Hoolekandeteenused AS-iga taotluse kolme peremaja loomiseks Lihulas Oja tn 9 kinnistule. Pea 900 000€ hoonete rajamise projekti rahastusest saadakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Uued töökohad

Hoonete valmimisel antakse need üle SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskusele, kes hakkab igapäevaselt osutama erivajadustega klientidele ööpäevaringset hooldamise teenust.

Väga oluline on uute töökohtade tekkimine – uues üksuses saab tööd 13-14 tegevusjuhendajat.

Momendil osutab sihtasutus üldhooldusteenust 52 voodikohal ja erihoolekande teenuseid igapäevaelu toetamist 20 kliendile, töötamise toetamist kolmele, toetatud elamist kahele ja ööpäevaringset erihoolekandeteenust kümnele sügava liitpuudega inimesele.

Uue, ööpäevaringse erihoolekande teenuse osutamine annab sihtasutusele võimaluse laiendada erinevate pakutavate teenuste nimistut, suurendada teenuste saajate hulka, mis omakorda tagab asutuse konkurentsivõime ja jätkusuutlikuse.

Peremajade keskuse loomisega suureneb eelkõige kohaliku kaubanduse ja apteegi käive, perearstid saavad juurde patsiente.

Üldhoolduse ehk vanadekodu teenuse eest tasuvad kliendid, nende lähedased või omavalitsused puudu jääva osaga. Erihoolekandes tasub teenuse eest Sotsiaalkindlustusamet.

Teenuse maksumus on teenuste lõikes ühesugune kogu riigis: ööpäevaringses erihoolekandes lisandub teenuse eest tasumisel ka kliendi omaosalus, mida kliendid maksavad oma pensionist silmas pidades, et neile peab jääma sissetulekust vähemalt 15%. Näiteks sellel aastal maksab Sotsiaalkindlustusamet sõltuvalt klientide eripäradest lähtuvalt teenuse osutajatele ööpäevaringse erihooldusteenuste eest 504-744€ kuus. Neid määrasid korrigeeritakse iga aasta.

Kohtumine Koluvere Kodu klientidega

4. mail külastasid SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse töötajad Koluvere Kodu, kus kohtuti sealsete elanikega ning tehti ka valik, kes neist asub aastal 2018 Lihula perekodudesse elama. Kuivõrd Lihulas tegeletakse juba praegu eakate erihoolekandega, siis on perekodudesse oodatud justnimelt selle vanuse esindajad.

“Koluvere Kodu kliendid on enamuses eakad, keskmine vanus Lihulasse elama asujatel on 68,7 aastat ning esmapilgul ei erine nad meie asutuse praegustest üldhoolekande klientidest,” selgitas Vanda Birnbaum “Oma väikeste ja suuremate muredega, nii nagu me kõik.”

Praegu, Koluveres käivad ainult mõned kliendid koos tugiisikuga poes, ülejäänutele tuuakse nende endi taskuraha eest tellitud asjad töötajate poolt kohale. Sarnaselt toimub meie asutuses ka praegu üldhooldusosakonnas.

“Koluvere Kodu külastades saavutasime oma tulevaste klientidega kohe usaldusväärse suhte. Meile räägiti oma eludest, sellest kuidas on tuldud elama Koluveresse, oma lastest ja sugulastest ja suhetest sugulastega,” rääkis Vanda Birnbaum “Kliendid kellega kohtusime on inimesed meie endi seast, koos oma rõõmude ja muredega ja tuleviku unistustega. Kindlasti on see kolimine nende jaoks ikka raske, sest nende igapäevane rutiin saab rikutud ja uus kohanemine on keerukas. Meie omalt poolt saame aga pakkuda neile turvatunnet ja aidata toime tulla kõige uuega.”

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

 

Päise pilt: kuvatõmmis Google Maps kaardirakendusest

Admin - post author

No other information about this author.