Loading... (0%)

Täna avalikustati Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemisleping

03 October 2016

Lihula Vallavolikogu 29. septembri 2016 otsusega nr 49 avalikustati Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemisleping koos lisadega. Lepingu sisuga saab tutvuda 3. – 25. oktoobrini Lihula vallamajas, Kirbla, Lihula, Metsküla ja Tuudi raamatukogudes ning valla veebilehel.

Kõikidel ühinevate valdade elanikel on võimalik osaleda ka rahvakoosolekutel, kus on kohal iga omavalitsusüksuse esindaja, kes vastab meelsasti kõikidele ühinemist puudutavatele küsimustele. Koosolekud toimuvad nii Hanilas, Koongas, Lihulas kui ka Varblas.

 

Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingule ning selle lisadele on võimalik esitada hiljemalt 25. oktoobriks 2016. Ettepanekuid saab esitada Lihula Vallavolikogule elektrooniliselt vallavalitsus@lihula.ee või posti teel aadressil Jaama 1, Lihula linn, 90302 Lääne maakond.

Admin - post author

No other information about this author.