Loading... (0%)

Tööpakkumine: Lääneranna Vallavalitsus võtab tööle vallasekretäri abi

25 May 2018

Lääneranna Vallavalitsus võtab täiskohaga tööle vallasekretäri abi, kelle peamiste tööülesannete hulka kuulub dokumendihalduse korraldamine, rahvastikuregistri kannete teostamine, valla ametiasutuse personalitöö korraldamine ja jooksvate küsimuste lahendamine.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • omad ametialal töötamiseks sobivat haridust/ettevalmistust (kasuks tuleb eelnev töökogemus KOV-is)
 • orienteerud seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunned ja oskad rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte
 • suudad koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte
 • suudad asendada teist teenistujat
 • valdad vähemalt C1-tasemel eesti keelt
 • omad väga head sõnalise eneseväljendamise oskust
 • oskad kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase (kasuks tuleb dokumendihaldussüsteemi DELTA tundmine)
 • oskad planeerida tööprotsessi
 • omad head suhtlemisoskust
 • omad võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega
 • omad kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest

Omalt poolt pakume:

 • mitmekülgset ja vastutusrikast tööd
 • stabiilset ning konkurentsivõimelist töötasu
 • toetavat kollektiivi
 • kaasaegseid töötingimusi
 • ametialase täiendkoolituse võimalust

Tööle asumise aeg:

 • Nii pea kui võimalik

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

 • CV
 • kaaskiri
 • Haridust tõendava dokumendi koopia

CV, kaaskiri ja haridust tõendava dokumendi koopia tuleb esitada Lääneranna Vallavalitsusele 11. juuniks 2018 aadressile Jaama 1, Lihula linn 90302, Lääneranna vald, Pärnumaa või e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee

Lisainfo: 472 4630 või katrin.lehtpuu@laaneranna.ee

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes

 

 

Päise pilt: Pixabay.com

Admin - post author

No other information about this author.