Loading... (0%)

Tööpakkumised: Lääneranna Vallavalitsus pakub tööd Hanila ning Lihula muuseumides

23 April 2018

Lääneranna Vallavalitsus pakub tööd Hanila Muuseumi töötajale ja Lihula Muuseumi teadurile.

Hanila Muuseumi töötaja

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 1. kõrgharidus;
 2. teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest;
 3. eesti keele oskus kõrgtasemel;
 4. ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;
 5. vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 6. koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;
 7. arvuti ja Interneti kasutamisoskus ning;
 8. õpi- ja otsustusvõime, analüüsimis- ja planeerimisvõime.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada hiljemalt käesoleva aasta 2. maiks avaldus, elulookirjeldus ning haridust ja muude nõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad Lääneranna Vallavalitsusele aadressile Jaama 1 Lihula 90302 või e-posti aadressile vallavalitsus@laaneranna.ee.


Lihula Muuseumi teadur

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 1. kõrgharidus;
 2. eesti keele oskus kõrgtasemel;
 3. kahe (inglise, vene) võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;
 4. museaalidega töötamise kogemus;
 5. vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 6. koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;
 7. projektitöö kogemus;
 8. arvuti kasutamisoskus;
 9. õpi- ja otsustusvõime, analüüsimis- ja planeerimisvõime;
 10. huvi muuseumitöö vastu igas selle valdkonnas.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada hiljemalt käesoleva aasta 2. maiks avaldus, elulookirjeldus ning haridust ja muude nõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad Lääneranna Vallavalitsusele aadressile Jaama 1 Lihula 90302 või e-posti aadressile vallavalitsus@laaneranna.ee.


Lisainfo: Andres Annast, Lääneranna Vallavalitsuse hariduse, kultuuri ja sotsiaalosakonna abivallavanem andres.annast@laaneranna.ee.

 

Päise pilt: Eliise Tiidussalu

Admin - post author

No other information about this author.