Loading... (0%)

Silver Nikkel pälvis “Andeka lapse” stipendiumi

30 April 2018

Laupäeval, 28. aprillil toimus Pärnu Rannahotellis Pärnu Zonta klubi 25. sünnipäeva tähistamine, mille raames anti üle projekti “Andekas laps” stipendiumid summas 3200 eurot. Nelja stipendaadi hulgas oli ka Lääneranna noormees Silver Nikkel.

Metsküla Algkooli vilistlane, praegune Lihula Gümnaasiumi 7. klassi õpilane Silver Nikkel on kohusetundlik õppur, kes huvitub paljudest valdkondadest. Juba alates II klassist hakkas ta osa võtma olümpiaadidest, alustades 6. klassi bioloogiaga, kus saavutas endast neli aastat vanematega võisteldes kohe III koha. Alates sellest on ta osa võtnud kõikvõimalikest olümpiaadidest ja ainevõistlustest, näidates kõigis silmapaistvaid tulemusi:

 • 6. klassi bioloogia: 2017 I, vabariigis IV; 2016 I, vabariigis II järk
 • 6. klassi ajalugu: 2016 I koht
 • 7. klassi geograafia 2017 II, pääs vabariiki; 2016 II, üleriigilisel võistlusel II järk
 • 7. klassi ajalugu 2018 I
 • Loodusteadused 2018 I koht, pääses vabariiki
 • Matemaatika: 2018 II-III , 2017 III koht
 • Õpioskuste võistlus: 2016 I, vabariigis III
 • Inimeseõpetus 2016 II
 • Kirjandus 2015 I
 • Matemaatikavõistlus Nuputa: 2018 I, pääs vabariiki; 2017 I, vabariigis V
 • Üleriigiline astronoomiaviktoriin Pulsar 2017 5.-7. kl I koht
 • Matemaatikavõistlus Känguru 2017 13. koht (vabariiklik)
 • Miniturniir 2017 võitja
 • TÜ linnuviktoriin (üleriigiline) 2017 noorema vanuserühma I.

Ehkki Silver õpib alles 7. klassis, on ta juba läbinud kaks Tartu Ülikooli teaduskooli kursust: astronoomia ning taimeanatoomia.

Foto: Erik Peinar, Riigikogu

Tegemist on iseseisva tööga vabal ajal, mis nõuab enesedistsipliini ja pühendumist. Et see kõik Silveri niigi tihedasse päevakavasse on mahtunud, on lausa imetlusväärne.

Silver õpib ka Lihula Muusika- ja Kunstikoolis akordioni- ja trombooni, osaleb puhkpilliorkestris ja rahvamuusikaansamblis Pillilugu. Kuus aastat tegelenud rahvatantsuga. Tegeleb ka orienteerumisega, Silver on noorkotkas, lööb aktiivselt kaasa ka KL Lääne maleva orkestris.

Veebruaris sai ta heisata Pika Hermani tornis lipu Läänemaa noorkotkaste esindajana.

Mullu märtsis saavutas Silver Eesti Muusikakoolide Liidu poolt korraldatud vabariiklikul konkursil Parim noor instrumentalist 2017 tromboonide eriala teises vanuserühmas III koha.

Lihula gümnaasiumi õpilane Silver Nikkel huvitub loodusteadustest ja muusikast, tänusõnu pälvis ka tema õpetajast ema Astrid Nikkel. Foto: erakogu


Pärnu Zonta klubis on 16 liiget, klubi asutati 1993. aastal, esimene president oli Ülle Pikma. Projekt “Andekas laps” algas 2000. aastal, algataja klubi tollane president Sarmite Tammekivi, et toetada huvihariduse omandamisel suurperede või ühe vanema kasvatada jäänud lapsi.

Admin - post author

No other information about this author.