Loading... (0%)

Vardo Kappak ja Margus Umal said Päästeteenistuse Medalid

21 February 2018

Teisipäeval, 20. veebruaril toimunud pidulikul aastapäevaüritusel andsid siseminister Andres Anvelt ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu tunnustusena üle päästeteenistuse aumärgid Päästeameti teenistujatele ja koostööpartneritele silmapaistvate teenete eest ohutuskultuuri edendamisel.

Kokku tunnustati 71 inimest. Üle anti: 3 Päästeteenistuse Suurt Kuldristi, 1 Päästeteenistuse Kuldrist, 9 Päästeteenistuse Hõberisti, 26 Päästeteenistuse medalit, 8 Päästeameti Teenetemedalit kuldsete tammelehtedega, 9 Päästeameti Teenetemedalit hõbedaste tammelehtedega. Lisaks 2 Missioonimedalit, peadirektori tänukirjad ning Siseministeeriumi tänukirjad koos hinnaliste kingitustega.

Suure panuse eest päästeala arengusse tunnustati Päästeteenistuse Medaliga teiste seas Lääneranna vallast pärit Lääne päästekeskuse Pärnu-Jaagupi päästekomando meeskonnavanemat Vardo Kappakut ja Lääne päästekeskuse Lihula päästekomando meeskonnavanemat Margus Umalat.

„Iga organisatsiooni suurim väärtus ja olulisim vara on tema töötajad. Mul on hea meel, et Päästeameti ridades on nii palju missioonitundega inimesi, kes iga päev Eesti ohutumaks muutmisele kaasa aitavad ja on teistele oma tegemistega eeskujuks,“ sõnas Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, „Minu suur austus ja lugupidamine nendele inimestele.“


Kaks korda aastas tunnustab Päästeamet inimesi, kes on üles näidanud vaprust inimeste elu ja vara päästmisel või panustanud päästeala arengusse. Veebruaris antakse üle Päästeteenistuse Ristid ja Päästeameti Teenetemedalid, sügisel organiseeritud tuletõrje aastapäeval Elupäästja Medalid.

 

 

Päise pilt: Operation Lifesaver Estonia

Admin - post author

No other information about this author.