Loading... (0%)

Jalgratturi eksam ja juhiluba, kus ja kuidas?

11 June 2015

Jalgratturi juhiluba on kohustuslik kõigile 10-15 aastastele sõiduteel liiklevatele lastele.  Tasuta eksameid saab sooritada Maanteeameti teenindusbüroodes.

„Kuigi LiiklusseaduJalgratturi eksam ja juhilubase kohaselt on jalgratturi juhiluba nõutav kõikidel 10-15 aastastel liikluses osalevatel jalgratturitel, väljastati 2014. aastal jalgratturi juhiluba vaid 37%-le 10-aastaseks saanud lapsele,“ lausub Maanteeameti ennetustöö osakonna peaspetsialist Christina Vallimäe.  Kõnniteel tohib laps sõita kuni 13. eluaastani peale mida peaks ta liiklema kergliiklus- või sõiduteel. Õuealal liigeldes juhiluba tarvis ei ole.

Vallimäe sõnul on juhiloa taotlemine õppetöö, mille käigus omandab laps liiklusteadmised ning vajalikud oskused ohutuks liiklemiseks, kuna kõik liikluses esindatud liiklusmärgid kehtivad ka jalgratturitele.

Teooria- ja sõidueksam

Jalgratta juhiloa saamiseks tuleb sooritada nii teooria- kui sõidueksam. Teooriaeksami küsimused on suunatud liiklusolukorra hindamisele, ohu tajumisele, selle ennetamisele ning ohutu ja teisi liiklejaid arvestava sõidustiili arendamisele. Eksam koosneb 15-st valikvastustega küsimusest, millest läbimiseks tuleb õigesti vastata vähemalt 13-le küsimusele. Sõidueksamile pääseb vaid edukalt teooriaeksami sooritanud jalgrattur ning see koosneb erinevatest sõiduharjutustest, kus kontrollitakse ratturi oskust slaalomrajal, ümberpõikamist takistustest, pidurdamist, kaheksa sooritamist ning liiklusreeglite tundmist ja teiste liiklejatega arvestamist.

Nii eksamid kui juhiluba on tasuta

Paljudel lastel on võimalik jalgratturi koolitus läbida ja eksameid sooritada oma koolis. Kuna kõikidel seda võimalust kooli poolt ei ole, võib last liikluses osalemiseks ja jalgratturi eksamiks ette valmistada ka lapsevanem, huvi- või autokool.  Jalgratturi juhiloa eksamineerimise õigust omavad nii koolid, huvikoolid, politseiprefektuurid, autokoolid kui Maanteeamet. Maanteeameti teenindusbürood võtavad eksameid vastu üle Eesti (v.a Tallinna Lasnamäe büroo). Eksamile registreerimine toimub internetis. Nii eksamid kui juhiloa väljastamine on tasuta.

Kiiver kaasa, ratta saab vajadusel ka büroost

Eksamile tuleb kaasa võtta kiiver, üks värvifoto, isikut tõendava pildiga dokument ning lapsevanema või hooldaja allkirjaga taotlus. Eksamil võib kasutada isiklikku jalgratast, kui see vastab liiklusseaduse nõuetele. Kui oma jalgratast kaasas ei ole, saab valida sobiva suurusega jalgratta Maanteeameti büroost. Kõikidele edukalt sooritanud lastele väljastatakse Maanteeameti teenindusbüroos jalgratturi juhiluba.

Jalgratturi juhiluba on soovitav lapsel alati kaasas kanda, sest selle olemasolu 10-15. aastastel sõiduteel sõitvatel lastel kontrollib politsei pisteliselt. Kuna valdav enamik rattalubade kohuslastest ei ole oma ea tõttu süüvõimelised, järgneb lubade puudumisele vestlus nii lapse kui vanemaga, milles rõhutatakse just rattalubadele eelneva koolituse ja ohutu liiklemise tähtsust.

Liiklusreeglite, jalgratta juhiloa ning vajalike eksamite kohta saab lisainfot Liikluskasvatuse kodulehelt.

 

MaanteeametTriin Adamson
Maanteeameti avalike suhete osakonna peaspetsialist

 

 

Admin - post author

No other information about this author.