Loading... (0%)

Maakondlik turvalisuse nõukogu palub ohukohtade kaardistamisel kodanike abi

18 July 2016

Maakondlik turvalisuse nõukogu palub kodanike kaasabi, et selgitada välja, millised on inimeste arvates need murekohad, mis häirivad ühes või teises kogukonnas elades nende turvalisusetunnet.

Need võivad olla mistahes väikesed asjad, mis elanikke häirivad. Ohukohaks võivad olla nii puudulikult hooldatud spordi- või mänguväljakud, turvamata ujumiskohad, valesti planeeritud haljastus, lahtised koerad, hooletu parkimine ja õueala märkide puudumine, lagunevad hooned, katkised teed, avatud kommunikatsioonisüsteemid kui ka näiteks tegevusetute noorte kogunemiskohad, alkoholi kuritarvitamine (kuritarvitamise paigad) jms.

Kõnealune info aitab nõukogul, mille koosseisus on kõik turvalisusega tegelevate asutuste juhid, määratleda ohukohad ja otsustada, kus, kellele ja millist abi kogukonnas on vaja.

Küsimustikule saab vastata kuni 1. septembrini ning selleks loodud online ankeet asub SIIN.

Maakondlik turvalisuse nõukogu saab korraldada nii väiksematele kui suurematele elanike gruppidele erinevatel teemadel teabepäevi nii kohapeal kui ka maakonnakeskuses, korraldada koolitusi, koostada teemakohaseid teavitusi ja käitumisjuhiseid inimestele ohuolukorras tegutsemiseks ja anda neist teada meedia kaudu või personaalselt postitades.

Lisainfo ja päise foto: Lääne Maavalitsuse koduleht

Admin - post author

No other information about this author.