Loading... (0%)

Turvalisus on koostöös loodud väärtus

11 April 2018

Liikudes meie teedel ja tänavatel, torkavad tihti silma oranzid tahvlid teede ääres postide küljes või linnades majaseintel kirjaga “naabrivalve piirkond”. Üsna tihti jäävad aga need inimestele arusaamatuks.

Naabrivalve eesmärgiks on tõsta elanikkonna turvalisust kodudes ja lähiümbruses elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Ühingu tegevusse kaasatakse naabrid, Politsei- ja Piirivalveamet, kohalik omavalitsus ning MTÜ Eesti Naabrivalve.

Inimesed on hakanud üha rohkem tunnetama vajadust kaitsta oma vara ja turvalist elukeskkonda. Tihti on kuulda öisel ajal ringi liikuvatest võõrastest autodest. Kurikaelad on “külas käinud” valveta suvemajades. Puhkerajoonides on tihti probleemiks võõrad, kes ei allu kohalikule kehtestatud korrale. Sellised juhtumid on viinud kogukonna rahva vajadusele otsima võimalusi turvatunde tõstmiseks. Ühise tegevusega on aga võimalik hoida oma ja naabrite elukeskkond turvalisem. Naabrivalve pakub selleks ideaalseid tingimusi ja on odavaim turvalisuse tõstmise viis.

Naabrite koostöö on piirkonna turvalisuse nurgakivi, mis toimib põhimõttel hooli, märka, reageeri. Naabrivalve abil on lihtsam naabritega tuttavaks saada ja niimoodi on kergem märgata võõraste kahtlast tegevust. Naabrivalve plakatid ja kleebised eristavad teie piirkonna ning teevad teie tegevuse nähtavaks ka teistele. Loodud piirkondade sektorivanematega vesteldes ilmneb, et juba naabrivalve plakatite ülesseadmine loob turvalisema elukeskkonna. Naabrivalve aitab ka paremat suhtlust liikmete vahel.

Naabrivalve sektorid on loodud enamikes Eesti maakondades. Kokku on liitunud majapidamisi üle 11 tuhande enam kui 550 erinevast paigast üle Eesti. Aastas keskmisena luuakse 30 uut naabrivalve piirkonda üle Eesti.
Uues Lääneranna vallas on varasemalt loodud 2 naabrivalve piirkonda, Koongas ja Lihulas, seega arenemisruumi on küllaga.

MTÜ Jänistvere külad külaselts korraldab 22. aprillil algusega kell 11.00 Irta külakeskuses selleteemalise infopäeva, kuhu on oodatud kõik naabrivalvega liituma soovijad. Infopäeval osalevad Eesti Naabrivalve ja politsei esindajad.


Turvalisuse tõstmine külades

Eesti Naabrivalve ühingult saab tellida turvalisuse-alaseid koolitusi naabrivalve liikmetele ja liituda soovijatele, kus osalejatele annavad soovitusi politsei, päästeameti, kohaliku omavalitsuse ja naabrivalve esindajad. Populaarsed on  maakondades korraldatavad “Ohutuspäevad”, kus samuti saab vajalikku teavet.

Turvalisuse suurendamiseks on ka teisi täiendavaid võimalusi koostöös turvafirmadega.

Esmane on siiski hoolivus oma naabrite suhtes – kui Sina aitad naabrit, aitab tema Sind.

Mõtle juba täna, kuidas teil endal on võimalus üheskoos naabritega kodu ja koduümbrus turvalisemaks muuta. Henry Ford on öelnud: “Kui kõik liiguvad edasi koos, siis kordaminek tuleb iseenesest”. Koos minnes ootab kordaminek ka naabrivalvega liitujaid. Tuleb vaid astuda esimesed sammud.

Sõbralik naeratus ja “Tere” naabrile olgu esimene samm, et muuta tõeliseks koduks piirkond, kus elate.

Häirenupp

Eesti Naabrivalve on välja töötanud teenuse üksi elavate või suure osa päevast üksi kodus veetvate inimeste jaoks, kes võivad õnnetuse korral jääda hätta abi kutsumisega. Ehkki paljud üksi elavad eakad või puudega inimesed saavad igapäevase eluga hästi hakkama, on randmel kantav häirenupp õnnetuse korral asendamatu abivahend. Õnnetusest teadandmiseks piisab nupule vajutusest ja appi on valmis ruttama koolitatud vabatahtlik – tuttav ja usaldusväärne inimene lähikonnast. Täpsem info selle kohta on leitav Häirenupu veebilehel.

Kuidas liituda Naabrivalvega?

 • Naabrivalvega alustamise eelduseks on Sinu huvi kodukoha turvalisuse parandamise vastu
 • Jaga mõtet oma naabritega
 • Naabrivalve liikumist võib tutvustada näiteks külapäeval, ühistu üldkoosolekul või ka näiteks naabrid hoovi kokku kutsudes
 • Naabrivalvega liitumise soovi korral valige endi hulgast tulevase naabrivalve sektori vanem
 • Sektori vanem esindab naabrivalve sektori liikmeid koostööpartneritega suhtlemisel
 • Täitke ühingust või Naabrivalve kodulehelt saadud blanketil nimekiri elanikest, kes soovivad naabrivalve liikumisega ühineda ja edastage nimekiri Naabrivalve ühingule
 • Naabrivalve sektor saab alguse ühingu poolt ettevalmistatud kootöölepingu sõlmimisega
 • Uue sektori liikmed saavad oluliste numbrite lehe kõikide naabrite ning koostööpartnerite kontaktidega ja infomaterjalid nõuannetega turvalisuse parandamiseks
 • Naabrivalve piirkonna märgistamiseks saate vajaliku arvu plakateid ning kleebised
 • Liitumistasu on 1€ majapidamise/korteri kohta ja samuti 1€ on aastamaks
 • Juriidilise liikme nt. korteriühistu, lasteaia jne liitumistasu on 10€ ja aastamaks samuti 10€

Meeldetuletamiseks mõned lihtsad turvasoovitused:

 • Korralik uks ja lukk aitavad kodu turvalisemaks muuta
 • Uksesilm aitab kindlaks teha, kes ukse taga
 • Ka kodus olles hoia välisuks lukus
 • Eramaja puhul aias töötades hoia majauks lukus, sest Sa ei näe ja ei kuule, mis teiselpool maja toimub
 • Aiatööde lõpetades paiguta aiatööriistad kuuri, keldrisse või garaaži
 • Kui jalgrattasõit tehtud vii ratas tuppa, kuuri või garaaži, sest aeda järelvalveta jättes võib sellest ilma jääda. (Kehtib ka teiste kergesti kaasavõetavate spordivahendite kohta, nagu rulluisud jne)

 

Lisainfot ja abi saab Naabrivalve kodulehelt www.naabrivalve.ee ja tel 652 2522

 

Jüri Siim,
Eesti Naabrivalve maakondlik arendusjuht

 

Päise pilt: Rõõsa Külaselts

Admin - post author

No other information about this author.