Loading... (0%)

Vaata milliseid Lääneranna vallas asuvaid maid saab riigi käest osta või rentida

12 April 2018

Antud artiklis toome välja Lääneranna vallas asuvad maad, mida saab riigi käest osta või rentida. Pakkumiste esitamise tähtajad on vastavalt 18. ning 24. aprill.

Pakkumiste esitamise tähtaeg 18.04.2018

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 “Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord”.

Kirjaliku enampakkumise tähtaeg järgnevatele kinnisasjadele on 18.04.2018 kell 11.00.

19. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rannu küla, Peetripõllu, (41101:001:0852)
20. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Seira küla, Tammepõllu, (41101:001:0839)
21. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tuudi küla, Jaagu, (41101:001:0834)
22. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Valuste küla, Liiasepõllu, (41101:001:0848)
23. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vanamõisa küla, Seegipõllu, (41101:001:0838)

Pakkumiste esitamise tähtaeg 24.04.2018

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 “Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord“.

Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 24.04.2018 kell 11.00.

 

 

Päise pilt: Maa-amet

Admin - post author

No other information about this author.