Loading... (0%)

Autojuht – märka märki!

07 November 2016

Jalgsi lasteaia vahet käivad lapsevanemad on endiselt mures liikluskorralduse osas antud hoone ümbruses ja palusid lasteaia direktoril Anne Ööpikul uuesti pöörduda Lihula Teataja kaudu autojuhtide poole.

Lihula Lasteaias käib ligi sada last, kelle lasteaiatee hõlmab suuremal või vähemal määral kokkupuudet meie, täiskasvanute, liiklus- ja käitumiskultuuriga. Selleks, et vähendada riske Aia tänava värava taga, planeeriti lasteaia renoveerimisel autoga saabujaile põhiliseks sisenemisteeks kultuurimajapoolsed väravad ja sõidukitele katlamaja taha liiklus – ja parkimisväljak.

“Mitte kõiki lapsi ei tooda lasteaeda autoga, paljud saabuvad jalgsi, kärude või ratastega,” selgitas lastevanemate muret Anne Ööpik ning lisas: “Väga raske on risti-rästi pargitud autode vahel seigeldes lasteaia väravast ohutult sisse jõuda.”

362Ei aita ka Aia tänavale paigaldatud parkimiskeelu märgid: paljud autojuhid eiravad neid ning hommikuti on sealne väravatagune jalakäijaile liiklusohtlik. Seetõttu julgustas Anne kasutama kultuurimaja poolset väravat: “Uus tava on visa juurduma, kuid mõned lisasammud ei ole ületamatud ja niimoodi saame oma laste lasteaiatee ise ohutumaks muuta.”

Lihula valla majandusnõunik Rein Kruusmaa: “Probleem on meile tuttav ning tegeleme sellega: olukorra lahendamiseks on planeeritud jalakäijate tee. Siiski paneme inimestele südamele, et seni, kuni muudatused pole toimunud, kehtib antud teelõigul parkimiskeeld.”

 

Liiklusmärk 362 keelab parkimise: märk ei kehti tööülesandeid täitva punase risti embleemiga sõiduauto kohta. Lühiajaline peatumine on siinkohal siiski lubatud, kuid üksnes sõitjate peale- või mahamineku või veose laadimise ajaks. Siinkohal toonitas Politsei- ja Piirivalveameti ametnik, et laste toomist lasteaeda/lasteaiast, ei loeta lühiajaliseks peatumiseks – tegemist on parkimisega ning seetõttu antud märgi all keelatud tegevusega.

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

Admin - post author

No other information about this author.