Loading... (0%)

Eesti Loomakaitse Selts kiitis Lihula valla uuendatud eeskirja heaks

20 October 2015

Foto: hortes.ee

Septembri lõpus toimunud Lihula volikogu istungil kehtestati koerte ja kasside pidamise eeskiri, kuhu on võrreldes eelmisega, mis kehtis aastast 2003, sisse viidud mitmed täiendused. Uue eeskirja on heaks kiitnud ka Eesti Loomakaitse Selts.

Lihula valla koerte ja kasside pidamise uuendatud eeskirjas on pikemalt lahti kirjutatud, kuidas koera või kassiga avalikus ruumis viibida ning hulkuva koera või kassi püüdmise ja pidamise paragrahv on viidud kooskõlla Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määrusega nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlaks tegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“.

Kuna põllumajandusministri 24. juuli 2008 määruses nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“ on koerte ja kasside pidamise nõuded põhjalikult välja toodud, ei ole neid antud määruses dubleeritud.

Lihula ja Loomakaitse Seltsi koostöö

“Meil on väga hea meel, et Eestis on kohalikke omavalitsusi, kes loomade heaoluga seotud teemasid oluliseks peavad. Lihula valla kiire tegutsemine näitab, et nad võtavad oma kohustusi tõsiselt,” kiitis Loomakaitse Seltsi tegevjuht Henry Vürst. “Loodan, et ka kõik teised omavalitsused vaatavad oma kehtivad eeskirjad ja korrad üle ning veenduvad, et need vastavad nii kehtivatele seadustele kui ka 21. sajandi arenenud ühiskonna normidele.”

Lihula valla koerte ja kasside pidamise eeskiri, mis oli vastu võetud 2003. aastal,  sattus avaliku tähelepanu alla selle aasta augusti lõpus, mil Eesti Loomakaitse Selts pöördus õiguskantsleri poole, et viimane kohustaks Lihula valda viima vastav määrus kooskõlla loomakaitseadusega. Lihula valla esindajateni jõudis see info meedia vahendusel.

Reaalsed juhtumid on lahendatud seaduspäraselt

Lühikest ajavahemikku hulkuva looma sattumisest varjupaika ja eutanaasia vahel, millele viidati, ei ole Lihulas kordagi rakendatud.  Vaatamata sellele, et eelmises eeskirjas oli see ajavahemik tõepoolest seaduses lubatust lühem, siis valla ja varjupaiga (Varjupaikade MTÜ)  vahelises lepingus on algusest peale olnud loomakaitseseadusest lähtuv õige ajavahemik – 14 päeva.

Kuigi Lihula vallavolikogu 2003. aasta määrus nr 21 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine Lihula vallas” oli tõepoolest kaasajastamata, on senised vähesed juhtumid, kus Lihula vallas on hulkuvate loomadega tegemist olnud, lahendatud seaduspäraselt ning reaalselt ühtegi looma julmalt koheldud ei ole.
Nüüd on siis ka vastav määrus uuendatud ning eeskiri õiguspärane.

Kristi Märk
Lihula info- ja arenguspetsialist

 

Lisainfo:
Kas tõesti on Lihula vald kõige loomavaenulikum vald või on tegemist meelevaldse tõlgendusega?

Päise foto: Läänemaa kodutute loomade varjupaik

Admin - post author

No other information about this author.