Loading... (0%)

Hanila valla 2017. aasta. Kas teadsite, et …?

29 December 2017

Peagi saab tegus ja tulemuslik 2017. aasta osakeseks ajalooks. Käesolev põgus ülevaade sisaldab nii Hanila Vallavalitsuse kui kõigi allasutuste tegevusega seotud põnevaid fakte ja sündmusi.

 • 2 126 619 eurot oli Hanila Vallavalitsuse eelarve
 • 1 441 oli Hanila valla rahvaarv (seisuga 1. jaanuar 2017)
 • 736 meest ja 705 naist elab Hanila vallas (seisuga 1. jaanuar 2017)
 • 7 uut ilmakodanikku, neist 3 tüdrukut ja 4 poissi (seisuga 29. detsember 2017)
 • 26 registreeritud surma (seisuga 29. detsember 2017)
 • 9 Hanila Vallavolikogu istungit (seisuga 10. oktoober 2017), kus võeti vastu 13 määrust ja 24 otsust
 • 32 Hanila Vallavalitsuse istungit (seisuga 23. november 2017), kus võeti vastu 2 määrust ja 320 korraldust
 • Hanila vald andis välja 2017 valla aukodaniku nimetuse Arno Peksarile
 • Hanila vald andis välja 2017 aunimetuse “Maasool” Jüri Mõnistele
 • Korduspindamisega parandati ja hooldati 9 km kattega teid kokku 36 325 m2 ulatuses
 • Kapitaalremont tehti kokku 3,5 km ulatuses Kinksi-Kõmsi teel ja Hanila teel. Remondi käigus vahetati välja teetruubid, freesiti vana lagunenud teekate ja pinnati tee mustkatte alla.
 • Kruusateede remonti tehti 3,4 km ulatuses. Uue kruusakatte said Mõisaküla ja Kuke vaheline teelõik ning Uuetoa lautri tee Pivarootsi külas. Kokku veeti teedele 3 490 tonni kruusa.
 • Hooandjaga koguti 1 424 eurot Virtsu Kooli digiklaveri toetuseks
 • Hariduse Infotehnoloogia SA toetus 3 107 eurot Virtsu Kooli ja Kõmsi Lasteaed-Algkooli digitaristu täiendamiseks
 • 550 inimest jälgib Hanila valla Facebooki
 • Kõige populaarsem postitus, milleks oli Pärnu Postimehe artikli viide, jõudis 3 386 inimeseni

Kõmsi Lasteaed-Algkool. Foto: Hanila Vallavalitsus

Kõmsi Lasteaed-Algkool

 • Alustas sügisel 32. õppeaastat
 • Koolis käib 19 õpilast
 • Lasteaia nimekirjas on 23 last
 • Lisaks mudilaskoorile, jalgpalli- ja lauatennisetrennile alustas sügisel rahvatantsuring
 • Muusikalist vahepala on meie lapsed pakkunud nii oma kui naabervalla, nii kohalikel kui rahvusvahelistel üritustel
 • Pea pooled lapsed õpivad lisaks tavakoolile Lihula Muusika- ja Kunstikoolis või Massu Ratsaspordikoolis
 • Ettevõtlikkust on tunnustatud haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” raames
 • Sügisest alustasime majandusõppeprogrammiga “JA Eesti – 7 sammu”
 • Muusikalide traditsioon jätkub sellel aastal lavastusega “Bullerby lapsed”
 • Õppetegevust aitavad elavdada e-tunnid ja tahvelarvutid, lisaks ei pelga me õppimiseks koolimajast suisa lahkuda
 • Endiselt on meil popp keskkonnateadlikkus ja tervislikud eluviisid, loodushoid ja kõikjalõpe
 • Sügisest alustasime majandusõppeprogrammiga “JA Eesti – 7 sammu”

Virtsu kool. Foto: erakogu

Virtsu Kool

 • Virtsu Kooli õpilaste nimekirjas on 69 õpilast
 • Lasteaiarühmas käib 11 last
 • Sügisel alustas tööd 1 uus õpetaja – Piret Leiumaa (uus/ vana virtsukas, muusika); lisaks sellele on uute tööülesannete meie kooliga rohkem seotud õpetajad Maarja Jõevee (kästiöö ja kodundus, kehaline kasvatus koolis ja lasteaias), Aire Arge (inglise keel ja huvijuhi töö)
 • Kevadel lõpetas põhikooli riikliku kiituskirjaga 2 noort: Hanna Malk ja Johanna Jõgi
 • Sügisel taastasid meie vanemad õpilased kooliajalehe väljaandmise traditsiooni
 • Meie matemaatikaõpetaja Siivi Jõgi on pälvinud kõrgeima matemaatika-alase autasu – Eesti Matemaatika Seltsi ja Tartu Ülikooli poolt välja antava Gerhard Rägo nimelise medali
 • Meie õpilased on olnud jätkuvalt edukad aineolümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel, seda nii Läänemaa kui ka juba Pärnumaa koosseisus
 • Meie kooli noored on jätkuvalt tublid sportlased olnud – nii koolispordi võistlustel kui ka Läänemaa ja Pärnumaa võistlustel lauatennises, kergejõustikus, korvpallis, jalgpallis, maadluses ja ratsutamises
 • Hooandja abiga kogusid meie noored raha kooli uue digiklaveri soetamiseks
 • Vitsu Kool osaleb erinevates projektides (ettevõtlusprogramm Edu ja Tegu, eesti keele õpetamine uussisserändajatele, Läänemaa Haridusuuendus)
 • Virtsu Kooli õpilaste tehtud video on pälvinud eraldi tunnustust videokonkursil “Tegi pätti 2017”
 • Meie õpilased on edukalt osalenud rahvusvahelisel informaatikavõistlusel Ventspils IT Challenge, kus oma vanuseklassis jagasime 8.–10. kohta
 • 7. klassi õpilasi valiti osalema üle-eestilises pilootprojektis, mille käigus katsetati esmakordselt e-tasemetööde keskkonda
 • Koolis tegutseb 9 huviringi (osalejate arv): robootika (4 + 3 Kõmsi last), muusika (6), programmeerimine (3), pikamaajooks (6), lauakombed ja söögitegemine (5), klaveriring (4), käsitöö ja kodundus (4), kunst (4) ja lauatennis (8)
 • Virtsu Kool on jätkuvalt Tervist Edendav Kool
 • Koolis on toimunud hulganisti üritusi, mille raames esines meie lastele, vanematele ja kõigile külalistele mh Märt Avandi, Aleksei Turovski, Piret Krumm ja paljud teised
 • Selle aasta jooksul oleme alustanud lõimitud õppe päevade projektiga, mis kaasab erinevate kooliastmete õpilasi, eri ainete ja valdkondade õpetajaid meilt ja mujalt
 • Septembris Lihulas toimunud Teadlaste ÖÖ festivali raames osalesid nii meie õpilased kui õpetajad töötubade läbiviijatena
 • Aasta jooksul on toimunud mitu heategevuslikku laata, mille raames koguti raha erinevate arendusprojektide elluviimiseks koolis (sh uus klaver, spordiväljaku korrastamine)
 • Kooli ametlikul lehel Facebookis on üle 740 jälgija
 • Aastal 2017 sai Virtsu lasteaed 45-aastaseks

Kõmsi Rahvamaja. Foto: www.lrvl.ee

Kõmsi Rahvamaja

 • Ringi- ja huvitegevuse valdkonnas tegutses 7 erinevat kollektiivi, klubi, rühma (liikmete arv): Haniale (14), KÕT! Teater (10), laste ja täiskasvanute loomering (15-20), laste ja perede vabaajaring (20-30), jooga kursus (15-17), Karuse Mälumänguklubi (40-50), Korvpalli trenn (10-12)
 • Kõmsi Rahvamajas on toimunud 3 erinevat laata: emadepäeval, mihklipäeval ja detsembris jõululaat
 • 2017 oli suursündmuste poolest juubeliaasta: toimus Hanila vald 25 aastapäeva sündmus, mida külastas ligi 300 inimest.Oli au võõrustada ansamblit Smilers, Olav Ehalat ja Hanna Liina Võsa
 • Kõmsi rahvamaja ja rahvatantsurühm Haniale tähistas 30. aastapäeva novembris toimunud peoga, mida külastas ligi 200 inimest
 • 8. korda toimus Kõmsil traditsiooniline Harrastus- ja külateatrite Päev
 • Lisaks eelpool nimetatud sündmustele oli rahvamajas veel laste, pensionäride, suveürituste ja peoõhtute, kontserditega kokku erinevaid üritusi 34
 • Rahvamaja saali on kasutatud aasta lõikes eraviisiliste sünnipäevade ja peresündmuste tähistamiseks 29 korda
 • Karuse Mälumänguklubil täitus kevadel 40. tegevusaasta
 • Kõmsi Rahvamaja facebooki lehel on 420 jälgijat

Vatla Rahvamaja. Foto: www.lrvl.ee

Vatla Rahvamaja

 • Vatla rahvamajas tegutses 2017 aastal 4 huviala ringi, kus osavõtjaid 45
 • Toimunud erinevad üritused: dikso lastele, jaanipäev, advendikontsert, aastalõpupidu
 • Osalejaid on olnud ligi 355

Vatla Spordihoone

 • Vatla spordihoone on avatud kõigile huvilistele esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel
 • Teisipäeval, neljapäeval ja reedel toimuvad lauatennise trennid
 • Laupäeviti käivad mängimas võrkpallihuvilised

August Tampärgi nimeline Hanila Muuseum. Foto: Hanila Muuseum

August Tampärgi nimeline Hanila Muuseum

 • Toimus 3 üritust, neist ühe korraldas Hanila Muuseumi Selts
 • Muuseumis oli väljas 3 näitust, neist 1 oli välisnäitus
 • Muuseumi külastas tänavu 353 inimest
 • 2017. aasta detsembri alguse seisuga on Hanila muuseumi kogudes üle 6 200 museaali

Virtsu raamatukogu
(seisuga 19. detsember 2017)

 • Raamatukogu külastati kokku 2 290 korral, neist 375 laste poolt
 • Kojulaenutusi kokku 5 087, sh lastele 223
 • 177 kohallaenutust
 • Raamatulaenutusi 2 931, perioodika laenutusi 2 153. RVL laenutusi 18
 • Raamatulaenutuste edetabelit juhib autoritest ülekaalukalt Erik Tohvri ja raamatutest loeti enim sama autori teost „Irdabielu”
 • Raamatukogu kasutajaid oli kokku 174, neist lapsi 57
 • Vastati 25-le päringule
 • Raamatuid saadi juurde 349 eksemplari, neist annetusi 13.
 • Perioodikat tuli juurde 25 aastakäiku
 • Toimus 4 üritust lastele ja 1 täiskasvanutele
 • Raamatunäitusi ja väljapanekuid oli kokku 15

Lapsed loevad Kõmsi raamatukogukoer Mellile. Foto: Helen Voogla

Kõmsi Raamatukogu
(seisuga 19. detsember 2017)

 • Lugejad 201, kasutajaid 233
 • Külastusi 2 201
 • Laenutusi 3 875
 • Raamatunäitusi 21
 • Korraldatud üritusi 18, neist võttis osa 178 inimest
 • Uusi raamatuid on saadud 362

 

Päise pilt: Puhtu-Laelatu LKA. Foto: Arno Peksar

Admin - post author

No other information about this author.