Loading... (0%)

Saame tuttavaks: Lääneranna valla uued piirkonna- ning noorsoopolitseinikud

02 January 2018

Lääneranna vallas on alates käesolevast aastast uus piirkonnapolitseinik ning noorsoopolitseinik. Käesolevas artiklis saamegi nendega tuttavaks ning jätame hüvasti endiste piirkonnapolitseinikega.

Piirkonnapolitseinik Reelika Paomees

Sügis 2017 oli väljakutsete aeg. Mitte ainult valdadele ja ID-kaartidele, vaid ka politseile. Nimelt laiendati piirkonnapolitseinike ridu ning mul õnnestus edukalt kandideerida uue Lääneranna valla piirkonnapolitseiniku ametikohale. Alates käesolevast teenindan Lääneranna valda koos noorsoopolitseinik Karmen Rauaga.

Olen töötanud politseinikuna 2006. aastast, mil värskelt Paikuse Politseikooli lõpetanuna asusin kodulinna Valka konstaablina tööle. Poolteist aastat ametis, siis mõned aastad lastega kodus, siis veel üle kahe aasta konstaablina ning viimased kolm aastat patrullpolitseinikuna Lõuna Prefektuuri Kagu politseijaoskonnas. Kuna konstaabli ja piirkonnapolitseiniku vahele võib sisuliselt võrdusmärgi tõmmata, siis olen nüüd laienenud Pärnumaal tagasi seal, kust kunagi alustasin. Tunnistan, et ühinenud valdadest olen varasemalt käinud vaid Koongas, kuid siiski on mul piirkonnaga oma seos olemas. Nimelt töötas mu vanaema aastakümneid tagasi siinkandis kolhoosi zootehnikuna, kuni Häädemeeste kanti maja soetas ja tänini teises Pärnumaa otsas elab.

Praeguseks olen tutvunud kogu piirkonnaga. Mind on juhendanud ja suunanud endised piirkonnapolitseinikud. Veel olen külastanud Läänerannaks ühinenud valdade vallamaju ning tõden, et suurel hajaasustatud alal töötamine saab olema üks omaette väljakutse ka minule. Valla inimestelt ootan avatust ja koostööd, omalt poolt pakun kohuse- ja vastutustundlikku lähenemist ning loodan, et ühiselt kogukonna huvides tegutsedes saame piirkonnas kõik probleemid lahendatud. Elukoht Pärnus ei ole distantsi mõttes kindlasti takistuseks.

Kui veel endast rääkida, siis vabal ajal olen kas perega (elukaaslane ja kaks last) või võib mind leida spordiradadelt, olgu see siis võrkpalliplats, jooksuring, squash’ipuur, ujula, discgolf’i rada või bowling’usaal.

Meeldivate kohtumisteni!

Reelika Paomees,
Lääneranna valla piirkonnapolitseinik
Kontakttel 5197 0445

Piirkonnapolitseiniku esialgsed vastuvõtuajad on järgmised:

Koonga vallamaja: kuu II reede kell 09.0010.00
Varbla vallamaja: kuu I, III ja IV reede kell 09.00–10.00
Hanila Vallavalitsus: kuu II esmaspäev kell 11.00–12.00
Lihula Vallavalitsus: kuu II ja IV esmaspäev kell 09.30–10.30


Karmen Raud, Vello Vichterpal, Reelika Paomees


Lääneranna valla noorsoopolitseinik Karmen Raud

Politseiametniku ametisse asusin 2007. aasta juulis, mil Sisekaitseakadeemia Paikuse Politseikolledžist lõputunnistuse saamine oli käegakatsutavas kauguses – eksamid olid tehtud, ees veel lõpuaktus. Õppetöö käigus läbisin praktikad elukoha lähedal Tallinna kesklinnas, kuid elutee oli mind tungivalt Pärnusse suunamas. Pidin hakkama kiiresti Pärnut selgeks õppima, mistõttu alustasin tööd Pärnu politseijaoskonna patrullis. Umbes poole aasta pärast vabanes koht Pärnu linna konstaablite ridades ning järgnenud viis ja pool aastat tegelesin linnakodanike murede lahendamisega. Seejärel toimetasin kolm aastat pisiperega kodusel rindel ning tööle naastes oli taas võimalus vahetada tööliini. Nüüdseks olen töötanud veidi rohkem kui aasta noorsoopolitseinikuna Audru, Tõstamaa, Kihnu, Varbla ja Koonga vallas.

Olen juba uue haldusala piire kompamas käinud. Varblasse ja Koongasse olen oma nina töö käigus torganud, Lihula ja Hanila koolid-lasteaiad on plaanis põhjalikumalt üle vaadata käesoleva aasta jaanuaris.
Koolidele, lasteaedadele ja miks mitte ka noortekeskustele või -tubadele soovin öelda, et noorsoopolitseiniku ülesanne ei ole õppeasutustes üksnes korda loomas käia, vaid ka piirkonnas ennetustegevusi läbi viia. See tähendab, et kui noortega on plaanis midagi põnevat ette võtta, kus ka korrakaitsjad oma osa saaksid etendada, siis andke julgelt teada – kõik on planeerimise küsimus.

Aasta noorsoopolitseinikuna on mööda lennanud ülehelikiirusel ning olen omandanud uusi teadmisi, teinud erinevaid tegevusi ja tutvunud uute inimestega. Tunnen, et mind on soojalt vastu võetud ja olen selle üle väga tänulik, sest nii saan teha tööd põhjalikult ja läbimõeldult. Eks iga uue inimese tööharjumuste ja põhimõtete vastuvõtmisega läheb veidi aega – eriti nüüd, kus maakonna- ja valdade piirid veidi muutunud on –, kuid loodan, et see aeg ei ole pikk.

Karmen Raud,
Lääneranna valla noorsoopolitseinik
Kontakttel 5197 8841


Aeg on edasi liikuda

Alates 2004. aastast olen politseiametnikuna Lääne maakonna kooseisus olevate Lihula ja Hanila valdadega kokku puutunud. Esimestel aastatel juhtisin Lihula politseijaoskonda ning alates 2014. aastast olen siin piirkonnapolitseinikuna tegutsenud. Lisaks teenindasin ka Kullamaa ja Martna valdasid. Usun, et sain nii mõnelegi abivajajale selle aja jooksul kasulik olla, kuid kindlasti jäi õhku asju, mille lahendamisel ma abiks ei saanud või suutnud  olla. Loodan, et minust jäi maha rohkem positiivset kui negatiivset.

Seoses haldusreformiga ma Pärnu politseijaoskonna alluvusse tööle asuma ei soostunud, kuna elukoht on kinnistaud Läänemaale. Käesolevast aastast asun samas ametis tööle piikonnapolitseinikuna Haapsalus.

Peale oktoobrikuus toimunud valimistulemuste selgumist olen alustanud Lääneranna valla endise Läänemaa osa tutvustamist Pärnu politseijaoskonna politseiametnikele, kes jätkavad minu asemel selle piirkonna teenindamist. Turvalisuse tagamisel ei suuda politsei ainuisikuliselt üheski riigis üksinda hakkama saada ja parema turvalisuse nimel on hädavajalik koostööpartnerite olemasolu. Politsei on vaid üheks osaks turvalisuse loomisel. Olulisemateks partneriteks turvalise elukeskkonna loomisel on kohalikud omavalitsused. Tunnen, et nende aastate jooksul on koostööpartneritega saavutatud usaldusväärne kontakt ka delikaatsema informatsiooni jagamisel, mis on heade tulemuste saavutamiseks hädavajalik. Püüan neid kontakte nii palju kui võimalik edasi anda ka minu asemele asuvatele ametnikele.

Turvalist uut aastat!

Vello Vichterpal,
Endine Lihula ja Hanila valla piirkonnapolitseinik


Möödunud aasta on olnud muutuste aeg

Möödunud aasta on olnud muutuste aeg kohalikele omavalitsustele – mitmed omavalitsused on liitunud ja seoses sellega on ka piirkonnapolitseinike tööd kohandatud uute omavalitsuspiiride järgi.

Kuigi vallapiirid muutusid, ei muutu piirkonnapolitseiniku töö iseloom. Jätkuvalt kuulatakse ära vallakodanike mured ning koostöös leitakse lahendused. Küsige uuelt piirkonnapolitseinikult ja ka noorsoopolitseinikult julgelt nõu ning kaasake ka neid aktiivselt probleemide lahendamisse. On oluline, et vallakodanikud jätkuvalt teavitaksid vallas toimuvast.

Loodan, et sain viimase kahe aasta jooksul kasulik olla, kas siis andes hüva nõu või leida probleemile kõige parem lahendus.

Tänan omalt poolt kõiki koostööpartnereid ja kodanikke, kellele sain abiks olla.  

Rain Reinson,
Endine Koonga valla piirkonnapolitseinik


Üks ring on täis saanud

Need kolm aastat, mil mina Varblas piirkonnapolitseiniku ametit pidasin, olid mulle meeldivad ja õpetlikud. Usun, et sain nii mõnelegi abivajajale kasulik olla, kas siis andes hüva nõu või aidata probleemile kõigile parim lahendus leida. Kindlasti jäi ka õhku asju, mille lahendamisel ma abiks ei saanud olla. Siiski meenutan enda ametisoldud aega ainult hea sõnaga.

Ärge peljake uutelt ametnikelt nõu küsida ning kaasake neid aktiivselt probleemide lahendamisse. Tegemist on usinate ja sõbralike politseinikega, kes aitavad alati kõigi jaoks parimaid lahendusi leida.

Tänan omalt poolt kõiki koostööpartnereid ja kodanikke, kellele sain nõu ja jõuga abiks olla.  

Elu läheb edasi ja ma siiralt usun, et paremuse suunas!

Harli Hansen,
Endine Varbla valla piirkonnapolitseinik


Piirkonnapolitseinike kontaktid leiate PPA kodulehelt:
https://www.politsei.ee/et/kontakt/piirkonnapolitseinike-kontaktid.dot

 

Päise pilt: Kristina Kukk

Admin - post author

No other information about this author.