Loading... (0%)

Koonga valla 2017. aasta. Kas teadsite, et …?

29 December 2017

Peagi saab tegus ja tulemuslik 2017. aasta osakeseks ajalooks. Käesolev põgus ülevaade sisaldab nii Koonga Vallavalitsuse kui kõigi allasutuste tegevusega seotud põnevaid fakte ja sündmusi.

 • 1 940 045 eurot oli Koonga Vallavalitsuse 2017 aasta eelarve
 • 1 075 oli Koonga Vallavalitsuse rahvaarv (seisuga 1. jaanuar 2017)
 • 508 naist ja 567 meest elab koonga vallas (seisuga 1. jaanuar 2017)
 • 24 sissekirjutust Koonga valda (seisuga 31. november 2017)
 • 12 registreeritud surma (seisuga 15. detsember 2017)
 • 12 uut ilmakodanikku, kellest 7 poissi ja 5 tüdrukut (seisuga 12. detsember 2017)
 • 40 vallavalitsuse (seisuga 21. november 2017) ja 8 volikogu istungit (seisuga 12. oktoober 2017) on toimunud
 • 200 korraldust ja 3 määrust on vastu võtnud Koonga Vallavalitsus
 • 39 otsust ja 15 määrust on vastu võtnud Koonga Vallavolikogu
 • Mustkatte alla viidi 2,4 km kruusateid, millede maksumus oli 30 619 eurot
 • Suuremat remonti tehti 7,0 km kruusateedel maksumusega 38 000 eurot
 • 32 291 euro eest sai Lõpe klubi uue põranda
 • 39 776 euro eest ühendati Lõpe keskus 4 (12-korteriga) elamu valla kaugküttevõrku
 • Koonga kooli tuletõrje veevõtukoha I etapi rajamiseks kulus 8 884 eurot
 • Rajati nõuetele vastav kanalisatsioonisüsteem Irta külakeskuse hoonele maksumusega 7 362 eurot
 • EL Struktuurifondist saime toetust 49 499,10 eurot, mille abil renoveeritakse tänavavalgustus Koonga, Irta, Lõpe ja Oidrema külades. Projekti eeldatav maksumus on 141 426 eurot
 • EL Struktuurifondist saime toetust 132 955 eurot Koonga ja Lõpe katlamajade renoveerimiseks
 • Esitasime taotluse 500 000 euro suuruse toetuse saamiseks EAS-ist Koonga mõisahoone renoveerimiseks ning sinna Soontagana külastuskeskuse rajamiseks
 • 328 inimest osales aprillikuul Lõpe klubis EV100 sünnipäeva raames korraldatud avamatkal
 • 17-ndat hooaega on tegutsev rahvatantsurühm Lõpe lustilised, kus kõige vanem tantsija on 92 aastane ning kõige noorem 31
 • 16 aastat järjest on toimunud Koonga valla Suurte perede päev. Sel aastal osales 92 elanikku
 • 2 suve võttis Koonga vald vastu 23 Tallinna/Tartu malevlast, kellest igaüks töötas 78 tundi
 • 113 päeva (seisuga 22. detsember 2017) on kestnud Lõpe klubi saali põrandate vahetus
 • Juulikuu kolmandal laupäeval toimus 29. Mihkli laat

Lõpe kool. Foto: Mare Parasmaa

Lõpe Kool

 • Lõpe Koolis alustas 1. septembril kooliteed 8 õpilast
 • Kokku käib koolis 38 õpilast
 • 22 last on lasteaia nimekirjas
 • 92% õpilastest osaleb huviringides nii koolis, kui väljaspool
 • Aktiivselt tegutseb 4H noorteorganisatsioon
 • Osalesime Pärnumaa 4H kooriga laulupeol
 • Karmen Pikkemets (8. klass) tunnustati Pärnumaa 4H tänupäeval aktiivse noore tiitliga
 • KIK-i toel käisime sel sügisel Hiiumaal Ristna Looduskeskuses
 • Esimest aastat töötab koolis robootikaring, osalesime algklassidega ka Robotexil
 • Maakondlikul bioloogia olümpiaadil saavutasid meie õpilased 3.-4. koha
 • Tunglamängus tulid algklassid maakonnas 4. kohale
 • Maakondlikul emakeeleolümpiaadil 4. klasside arvestuses 4.-5. koht ja 6. klasside arvestuses 4. koht
 • Sten Roosi muinasjutuvõistlusel saavutasid meie õpilased 2 ergutusauhinda
 • Konkursil “Arukas Arvustaja” anti ühele õpilasele lootustandvaim arvustaja tiitel
 • Korvpalliprojekt “100 KOOLI”
 • Mõttespordiolümpiaadil males 4. koht ja sudokude lahendamises 5. koht
 • Esinesime ja osalesime EV 100 avaüritusel Mihkli kirikus
 • Maakondlikel malevõistlustel on alati saavutatud auhinnalisi kohti
 • Liitusime programmiga “Ettevõtlik Kool”
 • Lasteaed võttis 6. aastat osa üritusest “Teatripisik”
 • Merike Pikkmets pälvis Pärnumaa Aasta klassijuhataja tiitli
 • Maakondlikul VARIA viktoriinil saavutas 5.-9. klass 4. koha
 • Karmen Pikkmets osales Kadriorus presidendi vastuvõtul Eesti 4H esindajana
 • Karmen Pikkmets ja Kristjan Jaak Kangur osalesid EV 100 Noorte Maapäeva valitud 106 saadikue seas Riigikogu pidulikul istungil Eestimaa Noorte manifesti ettekandmisel
 • Osalesime noortekonverentsil Lahe Koolipäev
 • 1. juunil käis lasteaed Lääneranna valla mudilaste laulu- ja tantsupäeval Lihulas
 • Osalesime Lihula Gümnaasiumis Teadlaste Öö Festivalil

Koonga kool. Foto: Koonga kooli Facebook

Koonga Kool

 • Koolis käib 46 õpilast
 • Lasteaia nimkirjas on 18 last
 • 93% õpilastest osalev huviringides
 • Asutasime Koonga 4H klubi SMILE
 • Liitusime programmiga “Ettevõtlik Kool”
 • Osalesime Pärnumaa 4H kooriga laulupeol
 • Osalesime Heino Parsi nimelisel animatsioonivõistlusel, Varia viktoriinil, Känguruvõistlusel, matetalgutel ja veel mitmetel olümpiaadidel, võistlustel ja viktoriinidel
 • Korrastasime ja avasime Koonga Kooli muuseumi
 • Toimus Kevadpidu Mihkli kihelkonna mustritega
 • Koonga kooli õpilased alustasid male õppimisega Lõpel ja on juba saavutanud võistlustel auhinnalisi kohti
 • 5. ja 6. klass osaleb Räpina aianduskooli projektis “Sõprustera”
 • 1.-3. klassi õpilased saavutasid Lihulas toimunud Jüriööjooksul võistkondliku 2. koha
 • Progetiigri mängumaratonil saavutas 5. klass 2. koha
 • Võtsime osa Robotex’il WeDo’de võistlusest
 • Koonga Kooli õpetaja Margit Ojaots oli Robotex’il kohtunikuks
 • Koonga Kooli kaks meeskonda osalesid “It Challenge” võistlusel Ventspilsis. 6. klassi meeskond saavutas 5. koha
 • Osalesime noortekonverenstil Lahe Koolipäev
 • Osalesime ja esinesime EV100 avaüritusel Mihkli Kirikus
 • Lasteaed võttis 6. aastat osa üritusest “Teatripisik”
 • 1. juunil käis lasteaed Lääneranna valla mudilaste laulu- ja tantsupäeval Lihulas
 • Saime Hea Lapse joonistusvõistlusel “Talv kui muinasjutt” ergutusauhinna
 • Osalesime KIK-i projektis “Kivimid-loodusvara, millesse tuleb säästvalt suhtuda”
 • Korvpalliprojekt “100 KOOLI”
 • Osalesime Lihula Gümnaasiumis Teadlaste Öö Festivalil

Mihkli kirik. Foto: Merike Pikkmets


SA Koonga Hoolekanne

 • SA Koonga Hoolekanne kasutab 12 korteriga paneelmajast 2 nelja- ja 3 kolmetoalist korterit sotsiaalteenuste osutamiseks
 • Elanikeks nii eakad kui puuetega inimesed. Elatakse enamasti ühekaupa toas. Vajadusel ööpäevaringne täielik hooldus.
 • Tööl 4 hooldustöötajat, pool päeva lisaks abiline-koristaja

Mihkli laat. Foto: Sinisilm Films OÜ


Koonga Raamatukogu

 • Koonga Raamatukogu on avatud kolmel päeval nädalas
 • 132 lugejat on Koonga Raamatukogul, neist 47 last
 • Koonga Raamatukogus laenutati 2 597 trükist, neist laste poolt 304
 • Koonga Raamatukogu külastati 1 176 korda, neist laste külastusi oli 276
 • 212 uut raamatut võeti Koonga Raamatukogus arvele

Lõpe Raamatukogu

 • Lõpe Raamatukogu on avatud kahel päeval nädalas
 • 137 lugejat on Lõpe Raamatukogul, neist 41 last
 • Lõpe Raamatukogus laenutati 2 417 trükist, neist laste poolt 350
 • Lõpe Raamatukogu külastati 1 246 korda, neist laste külastusi oli 319
 • 145 uut raamatut võeti Lõpe raamatukogus arvele

Lõpe klubi. Foto: Merike Pikkmets


Päise pilt: Koonga Vallavalitsus

Admin - post author

No other information about this author.