Loading... (0%)

Varbla valla 2017. aasta. Kas teadsite, et …?

28 December 2017

Peagi saab tegus ja tulemuslik 2017. aasta osakeseks ajalooks. Käesolev põgus ülevaade sisaldab nii Varbla Vallavalitsuse kui kõigi allasutuste tegevusega seotud põnevaid fakte ja sündmusi.

 • 1 164 272,29 eurot oli Varbla Vallavalitsuse 2017. aasta eelarve
 • 822 oli Varbla valla rahvaarv (seisuga 20. jaanuar 2017)
 • 439 meest elab Varbla vallas
 • 383 naist elab Varbla vallas
 • 7 registreeritud surma (seisuga 01. november 2017)
 • 4 uut ilmakodanikku, kellest 1 poiss ja 3 tüdrukut (seisuga 1. oktoober 2017)
 • 43 vallavalitsuse ja 8 volikogu istungit on sel aastal toimunud (seisuga 1. november 2017)
 • 199 korraldust ja 5 määrust on vastu võtnud Varbla Vallavalitsus (seisuga 27. november 2017)
 • 35 otsust ja 9 määrust on vastu võtnud Varbla Vallavolikogu (seisuga 27. november 2017)
 • 40 000,00 eurot eraldas PRIA 14.06.2017.a otsusega Matsi püüniste kuuri rekonstrueerimiseks
 • 7 263,22 eurot eraldas Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu 7.11.2017.a koosolekul endise Varbla valla haldusterritooriumi mürakaardi koostamiseks
 • 93 673 eurot eraldas Euroopa Liidu Sotsiaalfond “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” raames Varbla, Koonga, Tõstamaa ja Audru valdadele kokku
 • 18.05.2017.a otsusega nr 111 andis Varbla Vallavolikogu välja vapimärgi Helena Ida Maria Nyland’ile
 • 419 jälgijat on Varbla valla Facebooki lehel (seisuga 18. detsember 2017)
 • Ligi 2079 inimeseni jõudis meie Nädalalõpp Varblas 2017.a albumi postitus (24. juuni 2017)

Nädalalõpp Varblas


Varbla Rahvamaja (Koosseisu kuuluvad ka Paadrema Külakeskus ja Saulepi Seltsimaja)

 • Varbla rahvamajas tegutses 14 ringi: 8 täiskasvanutele ja 6 lastele
 • Ringides osales täiskasvanuid 52 ja lapsi 51
 • Koos käis mälumängu klubi, kuhu kuulub 22 liiget
 • Eakate klubis “Randlane” osales 28 inimest
 • 154 korda külastasid noored rahvamajas novembris avatud noortetuba
 • Pallimänguõhtutel on osalenud 60 inimest
 • 24 kultuurisündmust toimus Varbla Rahvamajas: 19 korraldas rahvamaja ja 5 olid vahendatud sündmused
 • Kultuurisündmustel osales 1 823 inimest
 • Suvisel laadal osales hinnanguliselt 500-800 inimest
 • “Nädalalõpp Varblas” ürituse raames avatud õuekohvikuid külastas 500-800 inimest
 • Varbla rahvamajas toimus 7 õpituba: 2 täiskasvanutele ja 5 lastele/noortele. Õpitubade osales 48 inimest: 21 täiskasvanut ja 27 noort/last
 • Klubilisi üritusi toimus 11, kus osales 266 inimest
 • 11 traditsoonilist sündmust korraldati Varbla rahvamaja eelarvest: Eesti Vabariigi aastapäeva aktus-kontsert, valla eakate kevadpidu, beebiball, rahvusvahelise eakate päeva tähistamine, 1. advendi küünla süütamine ja kontsert, nädalalõpp Varblas, emadepäeva kontsert, eakate jõulupidu, mudilaste jõulupidu, jõululaat, aastalõpupidu
 • Rahvamaja väikese saali seintel eksponeeriti Monika Hale maale ja fotonäitust “Meie küla elu ja inimesed”
 • Varbla rahvamaja eakate segaansambel “Randlane”, meeskvartett ning naisansambel “Härmalõng” osalesid Pärnumaa väärikate laulupäeval
 • Rahvatantsurühm “Härmalõng” esindas Varbla valda maakonna Oma Tantsu Päeval

Paadrema külakeskus

 • Paadrema Külakeskuses tegutses 2 ringi, millest võttis osa 20 inimest. Lisaks toimus projektipõhiselt 1 ring, kus osales 15 inimest
 • Paadrema Külakeskuses toimus 2 sündmust, kus osales 300 inimest
 • Paadrema Külakeskuses toimus 7 õpituba, kus osales 60 inimest

Saulepi Seltsimaja

 • Saulepi Seltsimajas tegutses 3 ringi, kus osales 18 inimest. Lisaks käis koos mälumängu klubi, kuhu kuulub 24 inimest
 • Saulepi Seltsimajas toimus 3 sündmust, kus osales 500 inimest

Varbla kool. Foto: Kristian Pikner

Varbla Kool

 • Varbla kool tähistas 160. sünnipäeva
 • 39 õpilast õpib koolis
 • 17 last käib lasteaias
 • 11 õpetajat
 • Lasteaiarühmas on 2 õpetajat
 • Varbla Kooli kokkutulekul, mis toimus 27. mail, osales umbes 200 vilistlast-õpetajat-külalist
 • Koolis on 8 suursündmust: kokkutulek, emadepäevakontsert, jõulukontserdid, õuesõppepäevad, sõbrapäev, vabariigi aastapäeva aktus, emakeele nädal ja Teatripisik
 • 1 õpilane osales piirkondlikul bioloogiaolümpiaadil (4. koht), 1 õpilane maakonna 4. klassi matemaatikaolümpiaadil (11.-15. koht) ja 1 õpilane inglise keele olümpiaadil (21. koht)
 • Koos õpilastega anti tänavu välja 4 numbrit kooli ajalehte Krihvel

Pihelglaid. Foto: Kristian Pikner


Varbla raamatukogu
(andmed 19. detsembri seisuga)

 • 205 kasutajat, neist lapsi 56
 • 3 390 külastust, mis on umbes 15 korda päevas
 • 7 342 laenutust
 • 18 näitust/väljapanekut
 • Tähistati kooli- ja lasteaialastega emakeele päeva
 • Raamatukogu külastavad regulaarselt ka lasteaialapsed
 • Toimus noorte kirjanduse ja reisiraamatute tutvustamine kooliõpilastele
 • 2 arvutit on tasuta avalikuks kasutamiseks. Lisaks saab soovi korral teha koopiaid ja skaneerida, printida ning kasutada WiFit
 • 33 individuaalkoolitust viis raamatukogu töötaja viib läbi arvuti ja internetiteenuste kasutamise kohta
 • Päringuid tehti 248

Saulepi raamatukogu
(andmed 19. detsembri seisuga)

 • 125 kasutajat
 • 2 089 külastust aastas, mis on umbes 8,5 korda päevas, neist 1,5 lapsed
 • 5 927 laenutust aastas, neist 344 olid teavikud
 • 159 raamatut osteti 2017. aastal
 • Kokku on raamatuid laenutatud 2 912 korda

Helmküla. Foto: Kristian Pikner


Artikli aitasid koostada: Anna Palusalu, Anneli Lobjakas, Urmas Reinfeldt, Signe Tetsmann, Silvia Veeäär

 

Päise pilt: Sõmeri tuletorn, foto: Kristian Pikner

Admin - post author

No other information about this author.