Loading... (0%)

Lihula valla 2017. aasta. Kas teadsite, et …?

27 December 2017

Peagi saab tegus ja tulemuslik 2017. aasta osakeseks ajalooks. Käesolev põgus ülevaade sisaldab nii Lihula Vallavalitsuse kui kõigi allasutuste tegevusega seotud põnevaid fakte ja sündmusi.

 • 3 869 346 eurot oli Lihula Vallavalitsuse 2017. aasta eelarve
 • 2 223 oli Lihula valla rahvaarv (seisuga 4. august 2017)
 • 1 124 meest elab Lihula vallas
 • 1 099 naist elab Lihula vallas
 • 74 sissekirjutust Lihula valda (seisuga 23. november 2017)
 • 35 registreeritud surma (seisuga 23. november 2017)
 • 10 uut ilmakodanikku, kellest 8 poissi ja 2 tüdrukut (seisuga 23. november 2017)
 • 46 vallavalitsuse ja 6 volikogu istungit on sel aastal toimunud (seisuga 1. november 2017)
 • 341 korraldust ja 1 määrus on vastu võtnud Lihula Vallavalitsus (seisuga 23. november 2017)
 • 39 otsust ja 17 määrust on vastu võtnud Lihula Vallavolikogu (seisuga 29. september 2017)
 • Käesoleval aastal pinnati Lihula vallas teekatteid 2,31 km ulatuses, kokku 7 780 m2. Põhiliselt pinnati 2016 aastal freespurukattega kaetud kruusateid.
 • Suurimaks tee-ehitusprojektiks oli eriti kriitilises seisus olevate Kasari luhaäärsete teede kapitaalremontimine Lihula Ristiku tn 18 elamu lamuutusjääkide abil, millest moodustati teedele kandekiht. Selleks kulus hinnanguliselt 4 000 m3 lammutusjääki, mis kaeti 10 cm purustatud kruusast kattekihiga. Sellisel viisil remonditi ligi 10 km teid.
 • Kokku kapitaalremonditi üle 10 km kohalike kruuskattega teid
 • 6 000 eurot eraldas Muinsuskaitseamet Lihula mõisamäe tuuliku fassaadi remontimiseks
 • 1 400 eurot eraldas Muinsuskaitseamet Lihula mõisa viinaaida otsaseina avariiremondiks
 • 4 200 eurot eraldas Muinsuskaitseamet Tallinna mnt 17 (apteegi maja) välisuste rekonstrueerimiseks
 • 59 237,34 eurot eraldas PRIA KKLM strateegia alusel Lihula Muuseumi püsiekspositsiooni uuendamiseks ja arendamiseks eesmärgiga tutvustada ja säilitada Lihula ajaloolise lilltikandi traditsioone
 • 443 406 eurot eraldas Keskkonnainvesteeringute Keskus Lihula valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimiseks
 • 777 333,33 eurot toetust eraldati Lihula vallale struktuurifondist ERDF Lihula esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks
 • Üle 1 000 000 euro on erihoolekandeüksuse peremajade projekti, mille rahastajaks on struktuurifond ERDF kogumaht
 • Valmisid kaks kergliiklusteed: Lihula Eliisabeti kiriku kõrval ning Aia ja Lasteaia tänava vahel oleval teelõigul
 • Lihulasse paigaldati 10 betoonist originaaldisainiga lillekasti
 • Esitasime taotluse Piirimäe tööstusala arendamiseks, mille vastust ootame 2018 aasta I pooles
 • Alustati kultuurimaja rekonstrueerimise projekti koostamisega, mille eesmärk on hoone tehnosüsteemide, sisekujunduse ning -soojustuse uuendamine
 • Ühe aukodaniku (Eva Kääramees) võrra täienes Lihula valla aukodanike nimekiri
 • Lihula vald andis välja viis teenetemärki (Janek Vipre, Piia Saak, Kaja Lotman, Galina Tükk, Jaak Kastepõld)
 • 160-200 inimest lõi kaasa Lihula valla kohvikutepäeva korraldamises
 • 10 etteastet pea 6 tunni vältel tõid üheks päevaks kohale ligi 200 artisti Lihulast, Hanilast ja mujalt. Lihula 806. sünnipäeva kultuurigalat “Kingitud Aeg” käis vaatamas hinnanguliselt 500 inimest
 • 1 200 cm on Lihula mõisa kella läbimõõt – selle kingi tegi meie rahvale Narma OÜ
 • 1 508 jälgijat on Lihula valla Facebooki-lehel (seisuga 27. detsember 2017)
 • 27 562 inimeseni jõudis meie vabaduse väljakul tehtud otseülekanne XII noorte tantsupeost, mida vaadati kokku üle 12 000 korra. Korraga jälgis otseülekannet 85 inimest
 • Lihula Teataja meeskond eesotsas lehe toimetaja Kristina Kukega ning fotograaf Olev Mihkelmaaga sai esmakordselt pressiakrediteeringu, tänu millele osaleti koos sadade meie valla noortega tänavusel laulu- ja tantsupeol ning kajastati igapäevaselt kõiki sündmusi
 • 349 lugu ilmus ja 141 632 on Lihula uudisteportaali www.lihulateataja.ee külastuste arv vahemikus 1. jaanuar – 26. detsember 2017. Keskmiselt 11 802 vaatamist kuus (seisuga 26. detsember 2017)

Foto: Kristian Pikner

Lihula Kultuurimaja

 • Teatritrupid ja muusikud tegid meie kultuurimajas kokku 23 etteastet, neid käis vaatamas 5 013 inimest
 • Toimus 70 kinolinastust, mida käis vaatamas 2 468 inimest
 • 231 huviringi-trenni toimus aasta jooksul Kultuurimajas: neid külastas kokku 2 788 inimest
 • Lisaks kontserditele, kinodele ja teatritele toimus Kultuurimajas 165 suuremat või väiksemat üritust, mida külastas 11 451 inimest
 • Eesti Külaliikumine Kodukant korraldas Lihula Kultuurimajas vabatahtlike tänuürituse. Sündmusel viibis ka Vabariigi President Kersti Kaljulaid, kes koos sadade Eestimaa vabatahtlikega meisterdasid Lääneranna noorte jaoks helkureid

Foto: Kristian Pikner

Lihula mõis

 • Lihula mõisas toimus pea 70 suuremat või väiksemat üritust: koolitused, seminarid, ekskursioonid, kontserdid jne
 • 7 näitust oli avatud käsoleval aastal
 • Lihula Muuseumit ja mõisa külastas pea 1 600 inimest

Spordi- ja seikluspäev Lihula Noortemajas. Foto: Lihula Noortemaja Facebook

Lihula noortemaja

 • Lihula noortemaja külastati sel aastal 2 320 korda, mis on 693 võrra rohkem kui mullu (seisuga 18. detsember 2017)
 • Lihula noorte töömalev “Piiridest välja” sai sel aastal Läänemaa aasta noorsootöö sündmuse tiitli
 • 2 000 eurot said Lihula noortemaja noored Nopi Üles projektifondist, millega soetati arvuti- ja videotarvikuid. Lisaks tuli rahastust ka teistest väiksematest projektidest
 • Noortemaja noored filmisid ja monteerisid 3 Lihula kohvikutepäeva tutvustavat videot, milles osales 13 ühepäevakohviku meeskonda
 • Noortemaja fototiim pildistas 4 päeva Matsalu Loodusfilmide festivali melu ja elu
 • Võõrustasime sel aastal Laste Vabariigi elamustuuri, mida külastas umbes 200 last

Kunstikooli põhiosakonna jõulutervitus. Foto: Piia Saak

Lihula Muusika- ja Kunstikool

 • 79 õpilast, 9 õpetajat, 1 direktor ja 1 inimene, kes kõigi nende järelt koristab
 • Õpilased andsid 19 kontserti neist 8 väljaspool kooli ja 1 neist koos rootslastega Göteborgist ja 1 Klassikaraadio otse-eetris
 • 2 korda käidi Lätis pasunat puhumas
 • Kevadel osales Samuel Kastepõld metsasarvega ja sügisel Silver Nikkel trombooniga puhkpillide rahvusvahelisel võistumängimisel
 • Akordionimängijad osalesid akordionifestivalil Pärnus
 • Muusikakoolis oli 4 külaliskontserti
 • Korraldati 6 kunstialast koolitust täiskasvanutele väljastpoolt kooli
 • Andsime välja ühe raamatu, mis on Anett Aaviku lõputööna valminud värviraamat “Lilled Lihulast”
 • Kunstikool korraldas lugematul hulgal näitusi kooli sees
 • 2 skulptuuri on eksponeeritud koolimaja ees Lihula peatänava ääres
 • Täiskasvanute maalinäitus toimus koos Haapsalu Kunstiklubiga Kasari sillal
 • Õpilased osalesid töödega Tallinnas ArtWeekil
 • Koolis avati uus huvitegevuse suund – drooniring
 • Saime majja mitu uut ja uhket asja: digiklaveri, ksülofoni, kitarri, 2 timpanit ja helisalvestusstuudio sisustuse
 • Käisime ühel aga suurel laulu- ja tantsupeol

Foto: Kaarel Kaisel

Lihula Lasteaed

 • Lasteaia nimekirjas on aasta lõpuks 96 last, kellest 44 tüdrukud ja 52 poissi.
 • Lasteaias käib 16 last ühelapselisest, 44 last 2-lapselisest, 23 last 3-lapselisest ja 13 last nelja- ja rohkemalapselisest perest
 • Aprillis toimus 6. Kehtna, Rapla ja Lihula lasteaialaste ühine maadluspäev
 • Maikuus uuendati ja täiendati koostöös maanteeametiga lasteaia liikusväljak. Sügisel käisid väljaku avamisel lõvi LEO ja kohalik piirkonnapolitseinik
 • Läänemaa tantsupeol osales lasteaiast tänavu 14 tantsijat
 • Lihula lasteaed sai 6. juunil 45.aastaseks
 • Tänu aktiivsele müügitegevusele lasteaia kohvik-laadal ning suvisel Lihula kohvikute päeval (Greencube kohvik) said kõikide rühmade lapsed 685 euro väärtuses uusi mänguasju
 • Juunis toimus esimene ühine Lääneranna valla mudilaste laulu- ja tantsupäev umbkaudu 170 mudilase osavõtul
 • Sügisel läks lasteaiast kooli 15 last
 • Alates septembrist saavad Lääneranna valla 6 lasteaia (Kõmsi, Virtsu, Koonga, Lõpe, Varbla, Lihula) lapsed kord kuus kokku ühisel teatripäeval Lihula Lasteaias
 • Septembris osalesid 21 vanema rühma last gümnaasiumis teadlaste öö üritustel
 • Novembris toimus esimene isade ja laste ühine orienteerumisretk õhtuses Lihulas 46 pere osavõtul
 • “Hooandja” lahkete annetajate kaasabil õnnestus koguda 6 väikekandle ostmiseks vajaminev summa
 • Aasta jooksul on lapsed osalenud KIK-i rahastusel 5-l keskkonnateadlikkuse õppeprogrammil nii Varblas, Matsirannas, Penijõel, Keemul, kui Tuhu rabas
 • Lasteaia laululapsed käivad regulaarselt esinemas nii hooldekodus kui kultuurimajas valla üritustel
 • Koolieelikud on rikkamad Rotarite kingitud 21 Pokuaabitsa ja 19 Kalanduse teabekeskuse kingitud Meie pere kalaaabitsa võrra

Foto: Kaarel Kaisel

Metsküla Algkool

 • 20 õpilast
 • 5 õpetajat
 • Orienteerumine: aasta jooksul kokku 220 starti (neist 55 õpetajad ja emad-isad). Kolmapäevakute kokkuvõttes eri vanuseklassides 7 esimest, 4 teist ja 3 kolmandat kohta.
 • Maakondlikud olümpiaadid: kõik 5.-6. klassi lapsed osalesid vähemalt ühel, kokku 23 osalust; 1 meeskondlik ja 3 individuaalset esikohta, lisaks 1 teine ning 3 kolmandat kohta. Bioloogias kolmikvõit; vabariiklikelt II järk ja IV koht. Matemaatikavõistluselt Nuputa võistkondlik esikoht, vabariigi V. Üleriigiliselt astronoomiaviktoriinilt  üldarvestuses I ja X koht
 • 55% kõikidest lastest õpib mingit pilli: 3 klaverit, 2 viiulit, 2 akordionit, 1 löökpille, 1 puhkpilli, 2 karmoškat
 • 9 poissi kuulub noorkotkaste ridadesse ning 4 tütarlast kodutütardesse (+4 võetakse liikmeks jaanuaris)
 • Rahvatantsuga tegelevad kõik õpilased ning 60% õpetajatest; laulu- ja tantsupeol osales rahvatantsurühma ning mudilaskoor. Meie lapsed osalesid suurel peol ka puhkpilliorkestri, noorte sümfooniaorkestri ning rahvamuusikapeo koosseisudes
 • Jõuludeks ilmuv Metsküla Kooli Leht on järjekorras juba 79
 • 35% õpilastest on kooli vilistlaste või nende õdede-vendade lapsed
 • 11 lapse koolitee on 10 km või pikem
 • Kõikidel õpilastel on kas õde või vend, 16 lapsel on kaks või rohkem õde-venda

Foto: Olev Mihkelmaa

Lihula Gümnaasium

 • Lihula Gümnaasiumis õpib 241, neist gümnaasiumiastmes 65 õpilast
 • Sügisel alustas tööd 5 uut õpetajat: Riina Serglov, Kristjan Kosk, Ille Palusalu, Kaarel Padu ja Anu Kaljuvee
 • Kevadel lõpetas gümnaasiumi hõbemedaliga 3 noort: Maris Esko, Andreas Luuk ja Teele Trossmann
 • Taastasime aastatevanuse traditsiooni ja pidasime suurejoonelist koolipulma
 • XII noorte laulu- ja tantsupeol osales 3 tantsurühma ja mudilaskoor
 • Aasta õpetaja 2017 on tantsuõpetaja Pilvi Kase
 • Ikka on meie õpilased edukad aineolümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel – alates 3.klassist on kõikidest klassides mõni olümpiaadivõitja
 • Koolileht Tikker tegutseb operatiivselt ja edastab koolielust uudiseid
 • Koostöös partneritega osaleme erinevates projektides (lõimumine vene rahvusest noortega, Erasmus+, KIK, Kaitseressursside Amet jne)
 • Vabariiklikul noortekonverentsil Lahe Koolipäev sai Hea Eeskuju 2017 nominendiks 10.klassi õpilane Katrin Veek
 • Aktiivselt tegutseb kooli õpilasesindus
 • Õpilaskohvikut peavad 11.klassi neiud
 • Koolis tegutseb 16 huviringi (osalejate arv): robootika (10), tütarlastekoor Reede (22), võrkpall (14), kitarriring (8), korvpall (26), mälumäng (168), Hea Sõnumi ring (10), kodutütred ja noorkotkad (42), rahvatants (106), käsitöö (5), liiklusring (19), lugemisklubi (6), sulgpall (13), võistlustasemel jalgpall (62) ja maadlus (24). Sel aastal alustas ujumise ring (15) tänu huvihariduse lisarahastusele. Lisaks kooli ringidele on õpilastel võimalus osaleda Minu Tantsukooli treeningutel.
 • Lihula Gümnaasium on Tervist Edendav Kool
 • 9.klass võitis Suitsuprii klassi tiitli Läänemaal
 • Gümnasistid osalesid valla noorsootöö kvaliteedi hindamise meeskonnatöös
 • Septembris korraldasime esmakordselt Lääneranna valla koolidele Teadlaste ÖÖ festivali
 • Uus valikkursus on õiguse alused, mida veavad vilistlane Mihkel Kivisalu ja lapsevanem Armand Reinmaa

Foto: Kristina KukkLihula valla raamatukogud 
(seisuga 20. detsember)

 • 99 inimest jälgib Lihula valla raamatukogude ühist sotsiaalmeedia kanalit (seisuga 26. detsember 2017)
 • Populaarseim postitus tehti 1. märtsil, kui Lihula Raamatukogu külastas lugeja Kaie Ilves, kellele anti üle Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 2016a. Ajakirjandusauhind. Postitus jõudis koguni 1 796 vaatajani

 • 530 lugejat, sealhulgas 129 last on Lihula Raamatukogul

 • Lihula Raamatukogus laenutati raamatuid 11 483 korral, neist 944 laste poolt
 • Lihula Raamatukogu külastati 12 373 korda, 4 339 neist laste poolt
 • 620 raamatut võeti arvele, neist 174 olid annetatud

 • 59 lugejat, sealhulgas 11 last on Kirbla Raamatukogul

 • Kirbla Raamatukogus laenutati raamatuid 1 428 korral, neist 109 laste poolt
 • Kirbla Raamatukogu külastati 751 korda, 94 neist laste poolt
 • 114 raamatut võeti arvele, neist 25 olid annetatud

 • 120 lugejat, sealhulgas 32 last on Metsküla Raamatukogul

 • Metsküla Raamatukogus laenutati raamatuid 2 599 korral, neist 275 laste poolt
 • Metsküla Raamatukogu külastati 1 213 korda, 268 neist laste poolt
 • 135 raamatut võeti arvele, neist 28 olid annetatud

 • 132 lugejat, sealhulgas 18 last on Tuudi Raamatukogul

 • Tuudi Raamatukogus laenutati raamatuid 2 549 korral, neist 90 laste poolt
 • Tuudi Raamatukogu külastati 1 069 korda, 106 neist laste poolt
 • 118 raamatut võeti arvele, neist 12 olid annetatud

Foto: kuvatõmmis Google Maps kaardirakendusest

SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus

 • SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus on juba 16-ne aastane
 • Siin töötab kokku 38 inimest: hooldajad, tegevusjuhendajad, kokad, koristajad, pesupesijad jne.
 • Sihtasutuse erihoolekande teenuseid, nii päevaseid kui ka ööpäevaringseid, tarbib 24 klienti
 • Ööpäevaringse üldhooldamise teenuse osutamiseks on loodud 52 voodikohta. 2017. aastal on seda teenust kasutanud 83 eakat. Haigekassaga koostöös pakutavat koduõenduse teenust on tänavu osutatud 26 patsiendile.
 • Alates juulikuust on tööl üldhoolduse osakonnas tegevusjuhendaja, kes neljal päeval nädalas sisustab eakate vaba aega. Tegevusjuhendaja viib läbi seltskondlikke ajakirjade/ajalehtede lugemist ja päevakohaste teemade arutelu. Palju tehakse igasugust näputööd: joonistatakse, lõngadest ehteid endale ja jõulukuuskedele, erinevateks tähtpäevadeks kaunistusi tubadesse.
 • Traditsiooniks on kujunenud suvise ja talvise pööripäeva pidamine maitsvate roogade, tantsu ja tralliga. Sellest võtavad osa kõik asutuse töötajad ja kliendid, kes vähegi soovivad tulla. Erinevaid koosviibimisi on meil sisustanud paljud, kuid tihedamad külalised on Hanila Laulu- ja Mänguselts, Ireen Sieberki ja Lihula lasteaia laululapsed.
 • Sellel aastal on jätkuvalt suurem tähelepanu Pärna tn erihoolekande osakonnal: klientide arendamine, koostöö lähedastega. Näiteks ühe kliendi isa püstitas õuele kiige, teise noore elaniku ristiema Soomest külastab osakonda päris tihti ja tal on alati mõned üllatused varuks: noored vabatahtlikud, maiustused, väike etendus või kontsert. See kõik on väga-väga tänuväärne, kõik tegevused, mis mitmekesistavad klientide päevi. Osakonnas elab praegu 9 klienti.
 • Toetatud elamise korter sai uue remondi ja sisustuse, kliendid võivad tunda ennast nagu päris oma kodus.
 • Sihtasutuse suurimaid toetajaid on Lootuse pood
 • Sellest aastast hoiab meie klientide soenguid korras juuksur Leen. Ta on nii rõõmsameelne ja toob elevust ka erihoolekande osakonda. Teda oodatakse väga, aga mis teha – juuksed ei kasva nii kiiresti.
 • Juuli keskel viibisid sihtasutuse töötajad kahepäevasel Hiiumaa väljasõidul. Vaadati suvelavastust „Mamma lood”, kus peaesinejaks oli Margus Tabor. Näitleja esitas lustlikke lugusid oma lapsepõlvest, oma suhtest vanaemaga. Hiiumaal külastati veel Orjaku külamaja ja seal väljapandud kootud vaipade näitust, veedeti mõnusalt aega jalutades ja ujudes Sääre tibil. Järgmine päev oli Kärdla keskne: muuseumid, kohvikud ja väikesed käsitööärid. Sellel vihmasel suvel juhtus olema kaks päikeselist sooja päeva ja need olid päevad Hiiumaal.
 • Juulis pälvis meie asutus kvaliteedijuhtimise EQUASS Assurance sertifikaadi, mis näitab meie pakutavate teenuste vastavust erinevate huvigruppide (teenuse pakkujad, teenuse saajad, sotsiaalpartnerid, rahastajad ja poliitika kujundajad) väljaselgitatud ootustele. Meie jaoks on tähendanud see kahe aasta pikkust tihedat tööd, et viia terve asutuse tegevus ja  kõik asutuses pakutavad teenused Euroopas arvestatavale tasemele.
 • Koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega algas septembris meie asutuses kutsestandardi hooldaja 3 koolitus. See on töökohapõhine õpe ja kestab 1 aasta. Hooldajad teevad oma igapäevast tööd sihtasutuses edasi ja saavad teoreetilist õpet kooli poolt juurde. Hooldaja töö on füüsiliselt ja emotsionaalselt raske ja seetõttu on õppes palju pööratud tähelepanu uute töövõtete ja eneseabi peale. Praegu õpib meie asutusest 6 hooldajat, järgmisel aastal läheb koolitusele teine grupp. Lisaks meie asutusele osalevad hooldaja koolitusel veel Varbla ja Koonga hooldekodude töötajad ning 2 valla koduhooldajat.

 

Päise pilt: Olev Mihkelmaa

Admin - post author

No other information about this author.