Loading... (0%)

Galerii: Lääneranna valla mudilased pidasid oma laulu- ja tantsupidu

14 June 2017

Lastekaitsepäeval, 1. juunil tähistas Lihula Lasteaed oma 45. sünnipäeva mudilaste laulu- ja tantsupäevaga, kus osales ühtekokku ligi 170 tulevase Lääneranna valla last.

Lihula laulukaare alla kogunes mudilasi Lihulast ja Lõpelt, Koongast ja Kõmsilt, Varblast ja Virtsust. Lisaks kõigi lasteaedade juhid, õpetajad ja lapsevanemad ning Lihula Gümnaasiumi tantsurühmad.

Ühine laulu- ja tantsupäev algas traditsiooniliselt rongkäiguga: läbi Lihula sammus muusika- ja kunstikooli juurest laululavale lustaka muusika saatel lasteaedade kaupa üllatavalt palju rahvast. Kõige ees muidugi politseiauto ja kuulus muusikamasin Jüri Hinsbergi juhtimisel.

Lõpe, Koonga, Kõmsi, Varbla, Virtsu külalislasteaiad ning sünnipäevalapse, Lihula lasteaia Lepatriinud, Pokud ja Puhhid. Rongkäiku aitasid koos hoida Lihula Gümnaasiumi 4 rahvatantsurühma. Peoliste vahel liikusid ringi vallatud nukulapsed Tipp ja Täpp, kellel jagus lustlikke toimetamisi peo lõpuni.

Aia tänava otsast ja kultuurimaja juurest lisandusid väiksemad peolised: Lihula lasteaia Lepatriinud, Sipsikud ja Pesamunad, kelle samm alles lühem ja jaks väiksem, koos oma vanematega.

Laululaval sammusid pidulised oma kohtadele, olles valmis kohe algavaks ühislauluks. Päeval kimbutanud vihm oli järele jäänud, vali tuul tundus vaiksem ja päikegi säras taevas.

Avasõnadega astus üles Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos, kes tervitas kõiki osalejaid ja tänas Lihula lasteaeda sellise toreda peo korraldamise eest, avaldades lootust, et sellest saab sügisel moodustuva Lääneranna valla uus traditsioon.

Avasõnad peetud, võis pidu alata: õiget lauluviisi aitas hoida mõnus saateansambel. Siinkohal sooviksime veel kord tänada Birgit Mikkust ja Gunnar Grencšteini.

Laulud lauldud ning kui kõik esinejad olid oma tantsuplatsi leidnud, läks tantsuks. Silmailu pakkus lisaks mudilaste esinemisele ka enamjaolt Lihula lasteaia vilistlastest koosneva nelja Lihula Gümnaasiumi tantsurühma ühistants.

Kontserdiosa lõpetas Lihula lasteaia vanema rühma laste poolt mängitud laste põhitöö “Mäng”.

Kõige lõpuks veeres peoplatsile külma ilma trotsides jäätiseauto, kust iga väike osaleja sai veidi magusat maitsta. Siinkohal ulatas meile abikäe Lihula Tarbijate Ühistu esimees, härra Arvo Miilmets, keda tänavad kõik lapsed.

Meie lasteaedade mudilaste ühispidu oli tore ning õnnestus igati. Veel kord tänusõnad kõikidele tublidele osalejatele ja nende juhendajatele-õpetajatele ning abilistele.

Suur aitäh kuulub ka Asso Niinele, kes kandis hoolt selle eest, et vali tuul ei viiks laste lauluhäält ning muusikat peopaigast kaugele.

Paljude osalejate arvamus oli, et säärane pidu võiks muutuda meie uue valla traditsiooniks.


Anne Ööpik ja Iren Sieberk

 

Galerii: Gerda Eha
Videod: Kristina Kukk

Admin - post author

No other information about this author.