Loading... (0%)

Lihula Gümnaasiumi 9. klass sai Suitsuprii Klassi ennetusprogrammi preemia

11 April 2017

Kooliõpilastele suunatud ennetusprogrammi Suitsuprii Klass lõpetas 2016/2017. õppeaastal suitsuvabana kokku 727 klassi ehk 85 protsenti kõikidest alustanud klassidest, nende seas Lihula Gümnaasiumi üheksandikud.

Oktoobris liitus ennetusprogrammiga 850 põhikooliklassi 190 koolist. Neist klassidest oli programmi ehk märtsi lõpuks jäänud suitsupriiks 85 protsenti. Kokku oli selliseid õpilasi 11 862. 2015/2016. õppeaastal jäi suitsupriiks 84% alustanud klassidest.

Novembris oli kõigil klassidel võimalik osa võtta ka programmi vaheülesande tegemisest, milleks oli lühivideo „Mida ägedat saab teha suitsetamise asemel?“. Kokku saabus 99 videot. Kõige populaarsemateks ägedateks tegevusteks olid vaieldamatult aastaajale kohane lumesõda, erinevad sportlikud tegevused, tantsimine, muusika ja meisterdamine. Oli ka teistest eristuvaid ideid, näiteks robotite programmeerimine, kabe- või malemäng, karate, motokross. Ka loomadega tegelemine, olgu selleks pere lemmikloom või ratsutamas käimine, olid esindatud.

Kõikide videote saatjate vahel loosis Tervise Arengu Instituut välja kolm rahalist preemiat summas 270 eurot ning kõikide programmi suitsupriidena lõpetanute vahel 27 rahalist preemiat samuti summas 270 eurot. Preemiat saab iga klass kasutada ühise matka, ekskursiooni, muuseumikülastuse või muu ettevõtmise läbiviimiseks.

Kuivõrd hiljuti välja kuulutatud Lääne maakonna Suitsuprii ennetusprogrammi võitnud Noarootsi kooli 8. klass ei ole siiski suitsupriiks jäänud ning kool ei saanud preemiat vastu võtta, tehti uus loosimine, mille tulemusel osutus võitjaks Lihula Gümnaasiumi 9. klass.


Ennetusprogrammi eesmärk on toetada ja julgustada tubakavaba elustiili õpilaste seas ning tunnustada mittesuitsetamist. Programmis osalevad õpilased on oma allkirjaga lubanud jääda vähemalt kogu programmi perioodi, oktoobrist aprillini, tubakavabaks. Lisaks suitsetamisele ei tohi tarvitada ka muid suitsuvabu tubakatooteid ega teha vesipiipu või e-sigaretti. Programm on suunatud 4.–9. klassidele.

Eestis viidi ennetusprogrammi läbi 15. korda. Programm sai alguse 1989. aastal Soomes.

2014. aasta koolinoorte tervisekäitumise uuring näitas, et elu jooksul on proovinud ükskõik millist tubakatoodet (sigaret, e-sigaret, huuletubakas, vesipiip) 20% 11aastastest, 49% 13aastastest ning 72% 15aastastest. Igapäevaselt tarvitab ükskõik millist tubakatoodet 4% 13aastastest ning 10% 15aastastest. Poiste keskmine vanus esmakordsel suitsetamisel on 11,9 ja tüdrukutel 12,2 aastat, kuid trend on, et suitsu proovimist alustatakse järjest enam hilisemas eas.

 

Admin - post author

No other information about this author.