Loading... (0%)

Koolitus: Kuidas korraldada külade ja omavalitsuste koostööd?

12 March 2018

Eesti Külaliikumine Kodukant kutsub kõiki huvilisi 28. märtsil kell 10.30-17.00 Lihula Kultuurimajas toimuvale koolitusele “Kuidas korraldada külade ja omavalitsuste koostööd?”.

Möödunud aastal tellis Külaliikumine Kodukant uuringu, milles otsiti vastust küsimustele, kuidas toimib täna külavanemate institutsioon, millisena nähakse nende rolli ja vastutust ning kuidas on korraldatud omavalitsuste koostöö külavanematega. Lisaks tänastele külavanematele vastasid uuringu küsimustele ka omavalitsuste ametnikud ning külaseltside juhid.

Uuring andis väga hea tervikpildi olukorrast ja ootustest. Nende baasilt on Külaliikumine Kodukant koostanud uue külavanemate statuudi kommenteeritud väljaande, mis loob selgust külavanema rollis. Samuti on koostatud soovituslik mudel külakogukondade ning omavalitsuste koostöö parandamiseks. Selles mudelis on väga tähtis roll ka volikogudel ning kogukonna arendamisega tegelevatel seltsidel.

Uute teadmiste baasilt on kokku pandud koolitusprogramm uutele kohalikele omavalitsustele, kelle valmisolekust sõltub kogukondade aktiivsus ja kaasatus omavalitsuse arengusse. Koolitus annab suurpärase võimaluse tutvuda parimate praktikatega ning arutada erinevate lahenduste üle oma kolleegidega naaberomavalitsustest. Lääne-Eesti omavalitsustele toimub koolitus 28. märtsil Lihula Kultuurikeskuses.

 

 

Admin - post author

No other information about this author.