Loading... (0%)

Lääneranna vallavanemaks valiti Mikk Pikkmets

10 November 2017

Eile toimus Lihula Kultuurimajas Lääneranna Vallavolikogu teine istung, kus valiti vallavanemat, kelleks sai Mikk Pikkmets.

Vallavolikogu istungil osales kokku 20 liiget. Päevakorras oli algselt 9 punkti, millest üks otsustati maha võtta. Lisaks vallavanema valimisele moodustati ka komisjonid ning valiti neisse esimehed ja aseesimehed.

Kõik eelnõud ja määrused olid huvilistele kättesaadavad avalikus dokumendiregistris, kuhu lähiajal lisatakse ka viimase volikogu istungi otsused ja protokoll.

Lääneranna vallavanem on Mikk Pikkmets

Istungit alustati esimese päevakorrapunktiga, milleks oli Lääneranna vallavanema valimine. Kokku esitati antud ametipositsioonile üks kandidaat, kelleks oli viimane Koonga vallavanem Mikk Pikkmets. Salajase hääletamise tulemusel hääletas tema poolt 14 volikogu liiget, 4 oli vastu ja 2 soovisid jääda erapooletuks.

Foto: Teno Viherpuu

Uut vallavanemat õnnitles viimane Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos, kes andis Mikk Pikkmetsale üle oma ametiraha: “Kaela ma seda sulle ei pane, sest sel juhul peaksid sa saama neli ametiraha, aga järjepidevuse mõttes anna ma selle sulle üle.”

Lääneranna Vallavolikogu esimees Arno Peksar lubas oma ametiraha anda üle siis, kui saab kinnitatud uus vallavalitsuse koosseis.

Koonga ja Varbla valdade vallavanematel pole ametiraha olnud.

“Tänan kõiki minule antud usalduse eest. Tegemist on väga suure väljakutsega ning luban, et annan endast parima,” ütles Lääneranna vastvalitud vallavanem Mikk Pikkmets Lihula Teataja vahendusel.

Kuus alatist komisjoni

Istungil otsustati moodustada vallavolikogu volituste kehtivuse ajaks kuus alatist komisjoni, kuhu saab kuuluma kuni 9 liiget. Salajase hääletamise tulemusel valiti komisjonide esimehed ja aseesimehed, kelleks said vastavalt:

 • Eelarve- ja majanduskomisjon
  • Esimees – Margit Merila
  • Aseesimees – Signe Tetsmann
 • Kultuurikomisjon
  • Esimees – Jüri Mõniste
  • Aseesimees – Meelis Malk
 • Maaelukomisjon
  • Esimees – Mardo Leiumaa
  • Aseesimees – Külli Raudsik
 • Haridus- ja noorsootöökomisjon
  • Esimees – Janar Sõber
  • Aseesimees – Andres Hirvela
 • Sotsiaalkomisjon
  • Esimees – Ain Saare
  • Aseesimees – Külli Raudsik
 • Revisjonikomisjon
  • Esimees – Rait Maruste
  • Aseesimees – Meelis Malk
  • Lihtliige – Jaak Kastepõld

 

Galerii: Teno Viherpuu

Lisaks määrati istungil vallavanema ja vallavolikogu esimehe töötasu ning komisjonide esimeeste ja liikmete volikogu tööst osavõtu tasud.

Vallavanema töötasu summas 2750 eurot poolt hääletas 18 volikogu liiget. Mikk Pikkmets taandas end ning Meelis Malk lahkus istungilt varem.

Vallavolikogu esimehe töötasu ja komisjonide esimeeste ja liikmete volikogu tööst osavõtu tasude poolt hääletas 17 volikogu liiget, üks soovis jääda erapooletuks ning Arno Peksar taandas end antud hääletamisest, sest tegemist oli ühtse eelnõuga. Hääletamise tulemusel otsustati, et:

 • Vallavolikogu esimehe töötasu on 1375 eurot
 • Volikogu alatise komisjoni ja revisjonikomisjoni esimehele makstakse tasu 40 eurot komisjoni koosolekust osavõtu eest
 • Volikogu liikmele, välja arvatud volikogu esimees, makstakse tasu 50 eurot vallavolikogu istungi osavõtu eest
 • Volikogu komisjoni liikmele makstakse tasu 20 eurot komisjoni koosolekust osavõtu eest.

 

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

 

Fotod: Teno Viherpuu

Admin - post author

No other information about this author.