Loading... (0%)

Lihula Gümnaasiumis said kokku kõikide Lääneranna koolide õpilased

26 March 2018

Kolmapäeval, 21. märtsil toimus Lihula Gümnaasiumis Lääneranna noori ühendav sündmus – Lääneranna valla noorte osaluskohvik. Kohal olid esindajad Varbla, Lihula, Kõmsi, Koonga, Virtsu, Metsküla ja Lõpe koolist.

Osaluskohvik on sündmus, kus noored saavad koos oma ala spetsialistidega arutleda vabas õhkkonnas ühise laua taga kohalike ja üle-eestiliste aktuaalsete teemade ja valupunktide üle.

Osaluskohviku eesmärgiks oli ühendada valla noori ning leida ühiseid puutepunkte. Viies laudkondades arutati erinevate teemade üle.

Mida on õige internetti postitada? Selleteemalist laudkonda juhtis Lihula Gümnaasium 11. klassi õpilane ja õpilasesinduse liige Svea Stahlman. Arutelu tulemusena selgus, et alati tuleb enne mõelda, kui midagi teha ning noored on teadlikud erinevatest ohtudest ja abisaamise võimalustest.

Haldusreformi ja Lääneranna valla tuleviku teemade arutelu suunas Lääneranna Vallavolikogu liige Margit Merila. Kokkuvõttena nenditi, et noored on uue valla suhtes väga positiivsed ning ootavad uuelt vallalt palju, leiti ka murekohti, kuid neid kõiki on võimalik parandada.

Virtsu Kooli direktor Stanislav Nemeržitski rääkis noortega koolistressist. Laudkonna kokkuvõttest selgus, et stressi ärahoidmiseks saame palju ise ära teha ning stressi tekkimise põhjused on alates koolikiusamisest lõpetades suure hulga kodutöödega. Tähtsaim mõte, mis lauast selgus oli, et õppigem õppimise ajal.

Noorte suviseid töövõimalusi aitas selgitada Terje Jürivete Pärnumaa Rajaleidja keskusest. Päeva lõpuks oli noortel selge, millised isiksuseomadused on väga tähtsad olemaks hea töötaja, keda ka tööandjad soovivad.

Viiendas laudkonnas aitas Lääneranna valla noorte koostööd lahti mõtestada Lihula noortemaja noorsootöötaja Anneli Pikkmets. Kõige enam noori puudutavas laudkonnas tuli välja, et noored on väga huvitatud isetegemisest ning 80% noortest tunneb end kaasatuna ja 95% oleks valmis kohe midagi ägedat koos korda saatma.

Noored olid väga asjalikud kaasa rääkijad ja arukad. Alguses välja käidud plaan valida parimad kõnelejad osutus lauajuhtidele parajalt peadmurdvaks ülesandeks. Põhjaliku kaalumise tulemusena tunnistati parimateks Karmen Pikkmets, Kirill Semenov, Kevin Reidar Bachaus, Kulla Saatmäe ja Margus Pikkmets.

Päeva juhtis Haapsalu noortevolikogu esimees Karl Edward Uibo.

Korraldajad tänavad toetajaid, kes sündmuse toetamisel suuresti abiks olid: AS Varbla Puhkeküla, Võilille Köök OÜ, ValiceCar OÜ, Romantiline Rannatee, Lihula Maaparandus AS, Greencube OÜ, Lihula Gümnaasium, K.MET AS, Mätiku Talumeierei OÜ, Lääneranna vald, Sakste Maja OÜ, Reinmaa & Partnerid Advokaadibüroo OÜ.

Suur tänu lauajuhtidele, kes oma igapäevatöö kõrvalt päeva noortega veetsid, ning paljudele abilistele Lihula Gümnaasiumist.

Sündmust korraldasid Liisa Raavel ja Katrin Veek.

 

Liisa Raavel

 

Fotod: Kristyn Pihelgas

Admin - post author

No other information about this author.