Loading... (0%)

Liikluskorralduslikud muudatused Lihulas

19 November 2015

Tähelepanu liiklejad. Lähtudes Lihula valla liikluskorralduskavast ning vajadusest vähendada liiklusohtlike olukordi, on Lihula linnas alates 18.11.2015 teostatud järgmised liikluskorralduslikud muudatused:

  • Põllu tänava ja Põllu põigu ristmikul on seoses kiirabi väljasõidu prioretiseerimisega senine reguleerimata ristmik reguleeritud “Anna teed” märgiga selliselt, et Põllu põigust välja sõitvatel sõidukitel on sõidueesõigus.
  • Põllu tänava ja Kalmu tänava reguleerimata ristmik on muudetud reguleeritud ristmikuks selliselt, et Põllu tänaval liiklevatel sõidukitel on sõidueesõigus.
  • Allika tänava ja Kalmu tänava reguleerimata ristmik on muudetud reguleeritud ristmikuks selliselt, et Allika tänaval liiklevatel sõidukitel on sõidueesõigus.
  • Piiri tänaval on asula liikluskorda tähistav  liiklusmärk “Asula” nihutatud Soo tänava ristmikult Pärnu maantee ristmikule. Liikumiskiiruseks Piiri tänaval on 50 km/h.

Täiendavalt on paigaldatud või paigaldamisel liikluskorraldusvahendeid, mis rõhutavad kehtivat liikluskorraldust.

Turvalist liiklemist,
Lihula Vallavalitsus

Admin - post author

No other information about this author.