Loading... (0%)

Märkame ja tunnustame!

23 October 2015
Lihula sädeinimene 2014: Angelika Puda

Läänemaal on hetkel käimas mitu tunnustavat konkurssi, kuhu saavad kõik, kes soovivad, kandidaate esitada. Igaüks meist teab kedagi, kes paneb oma tegemistesse hinge ja südame ning annab endast rohkem kui tingimata vaja. Praegu on hea võimalus seda märgata ning sellest ka teistele teada anda.

 

Läänemaa Sädeinimesed 
Kandidaatide esitamise tähtaeg 28. oktoober.

Vaadake ringi, märgake ja esitage tunnustamiseks inimesi, kes on kogukonnas oma tegevusega või mõne teoga silma paistnud, kes on oma isikliku eeskujuga ja teisi kaasa haarates või hoopis vaikselt ise suuri asju korda saates muutnud kohalikku kogukonda aktiivsemaks ja ühtsemaks, kes on panustanud kodanikuühiskonna edendamisse ja aktiviseerimisse kohalikus kogukonnas või maakonnas.

Sädeinimeste tunnustamist  korraldavad Läänemaa Arenduskeskus, koostöös MTÜ Kodukant Läänemaa ja Lääne Maavalitsusega. Esitamise kord ja vormid Läänemaa Arenduskeskuse kodulehel.


Regiooni parimad turismiasjalised

Kandidaatide esitamise tähtaeg 28. oktoober.

Konkursi ja tunnustamise eesmärgiks on tuua esile Lääne-Eesti regioonis edukalt tegutsevaid turismiettevõtjaid, -arendajaid ja atraktiivseid valdkondlikke projekte ning teadvustada regiooni inimestele turismivaldkonna olulisust.

Kandidaate oodatakse kahes kategoorias:

  • aasta turismitegu  (ajavahemikul september 2014 – september 2015 silma paistnud);
  • Lääne-Eesti parim turismiarendaja (pikaajaliselt eriliselt silma paistnud järjepideva arenguga, on kaasa aidanud Lääne-Eesti kui turismiregiooni tuntusele ja on alati avatud koostööks erinevate osapooltega).

Kandidaatideks võib olla objekt, sündmus, ettevõte, juriidiline isik või eraisik, võrgustik, turundustegu vms. “Kiida oma naabrit üks kord ja naaber kiidab sind 9 korda vastu!”

Kandidaate hindab komisjon, mis koosneb MTÜ Lääne-Eesti Turism juhatusest ja nõukogu liikmetest, erialaliitude (Maaturism, EHRL, ETFL, SPA Liit), EAS-i ja regiooni maavalitsuste esindajatest.  Esitamise kord ja vormid Lääne-Eesti Turismi kodulehel.

 

Noorsootöö: aasta noor, noorsootöötaja, koostöö, märkamine
Kandidaatide esitamise tähtaeg 1. november.

Läänemaal noorsootöö tunnustamine kutsuti ellu 2006. aastal eesmärgiga tunnustada ja tutvustada üldsusele noorteühendusi ja noortejuhte, kelle töö ja eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujundamisel mitmekülgselt arenenud ja aktiivselt tegutsevateks isiksusteks.

Noorsootöö valdkonna tunnustamise eesmärk on tutvustada ja esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud isikuid ning  silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on mõju valla, linna, maakondlikul või üleriigilisel tasandil. Esitamise kord ja vormid Maavalitsuse koduleheküljel.

 

Kodanikupäeva aumärk
Kandidaatide esitamise tähtaeg 1. november.

Kodanikupäeval, 26. novembril, tunnustab Siseministeerium kodanikupäeva aumärgiga neid inimesi meie seast, kes on end kodanikuna näidanud parimast küljest. Nad on oma kogukonnas või laiemalt ühiskonnas jätnud olulise jälje, edendades kodanikukasvatust, väärtustades kodanikuteadvust või tehes vabatahtlikku tööd oma kogukonnas.

Siseminister Hanno Pevkur ootab teie ettepanekuid kodanikupäeva aumärgi kandidaatide nimetamiseks.
Nii leiame üles ja saame tunnustada inimesi, kes seda kindlasti väärivad. Esitamise kord ja vormid Maavalitsuse koduleheküljel.

 

Aasta sotsiaaltöö tegija
Kandidaatide esitamise tähtaeg 10. november.

Lääne Maavalitsusel koostöös MTÜ- ga Läänemaa Omavalitsuste Liit on traditsiooniks kujunenud tunnustamise kaudu esile tõsta sotsiaalvaldkonnaga tegelevaid spetsialiste, vabatahtlikke ja organisatsioone, kes läbi isikliku eeskuju ja panuse on kaasa aidanud sotsiaalprobleemide leevendamisele. Esitamise kord ja vormid Maavalitsuse koduleheküljel.

 

Läänemaa Kultuuripärl
Kandidaatide esitamise tähtaeg 20. november.

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades.Preemia kandidaadiks võib esitada vastavas maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid oma maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel.
Preemiat annab välja Eesti Kultuurkapital koostöös Lääne maavalitsuse ja Läänemaa omavalitsuste liiduga. Lisainfo: “Algas Läänemaa Kultuuripärli otsimine”.


Kokkuvõtlik ülevaade esitamise tähtaegadest

28. oktoober
Läänemaa sädeinimesed
Regiooni parimad turismiasjalised

1. november
Kodanikupäeva aumärk
Noorsootöö: aasta noor, noorsootöötaja, koostöö, märkamine

10. november
Aasta sotsiaaltöö tegija

20. november
Läänemaa Kultuuripärl

 

Samal teemal:
Lihula õpetaja Liina Vaimla võitis Läänemaa aasta õppija tiitli
Läänemaa aasta õppeasutuse juhiks valiti Lihula kooli direktor Janar Sõber


Foto: Ants Maripuu, Lihula 2014. aasta sädeinimene Angelika Puda
Päise foto: Tarmo Õuemaa “Fotogalerii: Läänemaa aasta õpetaja 2015 tunnustamisüritus”

Admin - post author

No other information about this author.