Loading... (0%)

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond toetab arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi

08 February 2018

Käesoleval aastal keskendub SA TÜ Kliinikumi Lastefondi põhikampaania “Üleannetus” muusika-, hipo- ehk ratsutamis-, tegevus- ja füsioteraapiale, mis mõjuvad raskelt haigetele lastele arendavalt, parandavad nende seisundit ja edendavad lähtuvalt erivajadusest igapäevatoimingutes toimetulekut.

Teraapiate eesmärk on erinevate haiguse tõttu häirunud funktsioonide parandamine, arengu toetamine ning lähtuvalt lapse erivajadusest igapäevatoimingutes toimetuleku edendamine. Riiklikud vahendid ei ole aga piisavad, et tagada kõikidele raskelt haigetele lastele järjepidevalt vajalikke arendavaid teraapiaid. Lisaks on erinevate terapeutide teenuseid keeruline saada lastel, kes elavad maapiirkonnas või kellel ei ole mingil muul põhjusel võimalik käia teenusel. Seega aitab Lastefond raskelt haigeid lapsi kasvatavatel peredel tasuda lapse muusika- ja ratsutamisteraapia eest ning võimaldab nende ja lisaks ka füsio- ja tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust kodutingimustest, kattes teenuse lisamahu, mida riiklikest vahenditest ei kompenseerita. Lisaks aitame vajaduse korral peredel hüvitada ka kulutusi, mis tekivad seoses haige lapse transportimisega ravi- või erihooldust pakkuvatesse asutustesse, arstide, terapeutide või spetsialistide juurde.

Lastefondi esindajad nendivad, et arendavate teraapiatega seonduv temaatika on jõudnud haripunkti ja tulenevalt suurest abivajadusest on tõstatunud probleem, mida heategevusorganisatsioon soovib lahendada. Hetkel toetab heategevusfond 17 arendavat teraapiat vajavat last, kuid arstidelt ja terapeutidelt saadud infole tuginedes on erinevaid arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi oluliselt rohkem.

Kampaania peamine eesmärk on annetuste kogumine, et toetada järjepidevalt arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi kuni riiklikud vahendid pole piisavad, et neid aidata. Lisaks survestab Lastefond temaatikat ka riiklikul tasandil, võttes eesmärgiks saada Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniteenuste nimekirja eraldi ka hipoteraapia ja muusikateraapia.

Kampaania üks taustaeesmärk on aga üles leida ka need Eesti lapsed, kes vajavad raviarsti kinnitusel arendavaid teraapiaid, kuid kellele on need tänaseni kättesaamatuks jäänud seoses liiga kauge elukohaga keskusest või riiklikult piiratud rahalise mahu tõttu.

Abi saamiseks tuleb täita taotlusvorm, mille leiab Lastefondi kodulehelt www.lastefond.ee/abivajajale ning saata see koos vajalike lisadokumentidega e-posti aadressile eveli.ilves@lastefond.ee. Taotluse saab esitada nii lapsevanem ise kui ka arst, sotsiaaltöötaja või perele lähedane isik. Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, saab nõu ja abi küsida e-maili aadressil info@lastefond.ee. Taotluse esitamise järgselt võetakse taotluse esitajaga ühendust, vajadusel täpsustatakse taotluses kirjapandut, konsulteeritakse raviarsti(de)ga ning esitatakse taotlus Lastefondi nõukogule toetusotsuse langetamiseks.

Üleannetuse kampaania tipneb laupäeval, 10. märtsil toimuvate üle-eestiliste heategevusüritustega kõigi 15 Eesti maakonna suurimates kaubakeskustes. Üleannetuse perepäevadel pakutakse osalejatele võimalust erinevatel viisidel meelt lahutada, meeleolukalt annetada ning tuntud artistide kontserte nautida.

Pärnumaal toimub perepäev kell 11:00-14:00 Kaubamajakas. Üritusel esineb ansambel Muster, päeva juhib Raul Vestervalli ning kohal on ka DJ Alvar Roops, Janne Ristimetsa tantsustuudio lastejooga, Black and Brownie, soengumeistrid, näomaalija ja õnneloos.

Admin - post author

No other information about this author.