Loading... (0%)

Vabariigi Valitsus kinnitas Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valdade ühinemise

12 January 2017

Tänasel istungil kinnitas Vabariigi Valitsus Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valdade ühinemise uueks haldusüksuseks nimega Lääneranna vald, mis hakkab kuuluma Pärnu maakonna koosseisu.

“Tunnustame Vabariigi Valitsust selle eest, et nad pidasid oma lubadust ning arvestasid ühinevate vallavolikogude soovidega,” ütles Lihula Vallavolikogu esimees Jaak Kastepõld ning lisas: “Pea kaks aastat kestnud läbirääkimiste periood on lõpuks läbi ning nüüd on käes üleminekuaeg, kus on veel ees palju sisulist tööd, mida tuleb teha selleks, et kohalike valimiste lõppedes toimiksime koheselt kui üks tervik.”

“Täna on leitud meie piirkonna arenguks parim lahendus: liituvatel valdadel on suur ühisosa ning me oleme teinud väga palju sisulist tööd, et uus omavalitsus saaks olema tugev ja arengule suunatud,” oli Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos positiivne.


Väljavõte Vabariigi Valitsuse 12.01.2017 istungi päevakorrast:

Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine.

Eelnõuga muudetakse Eesti haldusterritoriaalset korraldust uue haldusüksuse moodustamiseks kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude algatusel.

Määrusega kehtestatakse Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemisega uus haldusüksus nimega Lääneranna vald. Muudetakse Hanila valla ja Lihula valla maakondlikku kuuluvust arvates need Lääne maakonna koosseisust Pärnu maakonna koosseisu. Vallavolikogu ja -valitsuse juriidiline asukoht on Lihula linn. Teeninduskeskused asuvad Kõmsil, Koongas ja Varblas. Ühinevate haldusüksuste rahvaarv 2017. aasta 1. jaanuari seisuga kokku on rahvastikuregistri andmetel 5602. Lääneranna valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 1 200 000 eurot.

Määrusega muudetakse haldusterritoriaalset korraldust Lääne ja Pärnu maakonnas, mille käigus moodustub nelja omavalitsusüksuse ühinemise teel uus omavalitsusüksus.

Haldusterritoriaalse korralduse ja sellest tulenev haldusüksuste nimistu muudatus Lääneranna valla osas jõustub Lääneranna vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval peale kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi oktoobris 2017.

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

Admin - post author

No other information about this author.