Loading... (0%)

Valmis DigiTee internetivõrgu planeering

23 March 2017

DigiTee projekti eesmärk on viia valguskaablil põhinev ülikiire internetiühendus kõigisse Pärnumaa ja Lõuna-Läänemaa kodudesse, ettevõtetesse ja asutustesse, kus seda vajatakse.

Vajaduste väljaselgitamiseks viidi novembrist 2016. a veebruarini 2017. a läbi küsitlus, kus kõik soovijad said märkida, millisele aadressile tahetakse kaasaegset ühendust. Küsitluse tulemusena selgus, et tänapäevaseid interneti-, televisiooni- ja telefoniteenuseid võimaldavat valguskaabliühendust soovitakse Pärnumaal umbes 7 000-sse majja.

Kõiki neid soove arvesse võttes on tänaseks valminud DigiTee võrgu esmane planeering. Sellest nähtub, et DigiTee projekti käigus tuleb rajada ligemale 3 000 kilomeetri ulatuses valguskaableid. Nendes piirkondades, kus elekter tuleb majja õhukaabliga, kasutatakse ka valguskaablivõrgu rajamiseks elektriposte.

DigiTee võrkude ehitus algab järgmisel aastal ning kogu võrk peaks valmima ülejärgmiseks aastaks. Lähiajal hakatakse koostama piirkondadest ehitusjärjekorda. Nende piirkondade elanikega, kus ehitus hakkab järgmisel aastal, võetakse eeloleva suve jooksul ühendust ning lepitakse kokku täpsed tingimused.

DigiTee võrku hakkab rajama ja hiljem haldama spetsiaalne võrguettevõte. Võrguettevõte hakkab kuuluma omavalitsustele ning võimalusel kaasatakse sellesse ka strateegiline partner. Võrguettevõte asutatakse juunis pärast Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu istungit.

 

Lisainfo www.digitee.ee

 

DigiTee võrgu ehitus algab järgmisel aastal

Admin - post author

No other information about this author.