Loading... (0%)

Lääneranna Teataja veebiportaal on nüüd avatud

18 June 2018

Tänane päev on mitmes mõttes märgiline – täpselt 9 päeva tagasi tähistas kogukonnaportaal Lihula Teataja oma kolmandat sünnipäeva ning täna, peale 1199 loo ilmumist, annab ta teatepulga edasi oma mantlipärijale.

9. juunil 2015 avati Lihula valla kogukonnaportaal Lihula Teataja. Põhjuseid selleks oli mitu. Ennekõike oli see tingitud reaalsest vajadusest, sest mitte kõik inimesed ei ole Facebookis ega jälgi ka maakondlikku meediat. Ühtlasi võimaldab elektrooniline uudisteportaal infot süstematiseeritult esitada ning hiljem otsingumootori abil ka kergelt leida. Lisaks annab seesugune töövahend uudiste edastamisel oluliselt suurema autonoomsuse ja paindlikkuse.

Heatahtliku ja innustava kogukonnaportaali idee autoriks oli Ain Saare, kelle käe all valmis selle graafiline lahendus.
Portaalile puhus elu sisse valla info- ja arenguspetsialist, Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja suhtekorralduse eriala lõpetanud Kristi Märk. Tema oli see, kes innustas siinseid elanikke ja ettevõtteid andma endast märku ning koostöös kirjutama toodete ja teenuste, huvitegevuse, piirkonna ajaloo, ostu-müügi kuulutuste ning muu seesuguse kohta. Praeguseks on kaastööde näol panustanud inimeste arv mitmekümne ringis.

Minu ülikooli lõputöö üheks osaks oli Lihula kuvand vabariiklikus meedias ning olla 10 aastat hiljem see, kes ise seda infot liigutab ning koostöös kohalikega seda kuvandit loob, oli minu jaoks tõeline privileeg.
Jah, mis seal salata, selle oli suur töö, kuid Ainiga koos oli lust tegutseda ning paberlehe osas aitas ju vabatahtlikult palju kaasa keeletoimetaja Anu Rooseniit.
Lisaks oli kogu selles protsessis võtmeroll ka meie tollasel vallavanemal, Varje Ojala-Toosil, kuna tema varasem kogemus ning taustateadmine avalike suhete tähtsusest ja jõust, tegi kogu selle protsessi mitte üksnes võimalikuks, vaid ka ägedaks.
Mis edasisi arenguid puudutab, siis on suur õnn, et kusagil meie valla põldude vahel leidus üks tore kaasamõtleja, kes haakus esmalt kohvikutepäeva ideega ning seejärel ka valla infoliikumise teemaga. Ühesõnaga, mul on hästi hea meel ja olen ääretult tänulik, et Kristina oli valmis selle rolli üle võtma ning olen enam kui kindel, et meie senise portaali mantlipärijat ootab ees sama tähenduslik ja tore tulevik.

– Kristi Märk,
Lihula Teataja portaali pikaajaline toimetaja


Kogukonnaportaal õigustas end igati ja ületas ootusi

Lihula Teataja kogukonnaportaal õigustas igati talle seatud eesmärke. Kolme aasta jooksul on Lihula Teatajas ilmunud 1199 postitust, neist 302 on seotud Lääneranna vallaga. Kuigi päris paljud uudised ületasid maakondliku ja mitmed ka vabariikliku uudiskünnise, jäi enamik lugusid siiski meie enda valla tasandile ja see oligi see, mis selle portaali eriliseks tegi – sellest sai siinse piirkonna oluline infokandja ja inimeste ühendaja, mis andis võimaluse särada ja paista silma kõigil meie valla elanikel, kogukondadel, ettevõtetel ja seltsidel.

1106 päeva jooksul, mil portaal on avatud olnud, on seda külastatud 433 066 korda. Populaarseim lugu, mille lugejate arv küünis koguni 2 791, rääkis Lihula Ristiku 18 maja lammutamisest ning selle protsessi online-ülekandest.

On märgiline, et Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valdade ühinemislepingusse lisati punkt, mille kohaselt luuakse uues vallas oma veebiportaal, mille tegevust jätkatakse Lihula valla loodud ja arendatud uudisteportaali baasil.Mantlipärija Lääneranna Teataja

Täna, 18. juunil on meil rõõm ja au esitleda Lihula Teataja kogukonnaportaali mantlipärijat, Lääneranna valla elanikele teadete ja uudisteportaali Lääneranna Teataja, mille näol on tegemist kohalikku elu toetava ja jõustava infokandjaga, mis täiendab 11 korda aastas ilmuvat paberlehte.

See on kogukonnaportaal, mille graafilise lahenduse autor on samuti Ain Saare ning nagu ka tema eelkäija, ei saa Lääneranna Teataja kunagi valmis, vaid hakkab erinevate osapoolte koostöös muutuma ja pidevalt täienema. Selle haldamine ja kontseptsiooni edasiarendamine on meeskonnatöö, kus panustavad mitmed inimesed, kuid loomulikult on ALATI oodatud ka kõik uued tegijad, kaastööd ja ettepanekud.

Mis puudutab Lihula Teataja veebiportaali saatust, siis etteruttavalt ütleme, et kuigi uusi artikleid siia enam ei lisandu, jääb see leht arhiivi mõttes aasta lõpuni veel avatuks, misjärel see arhiveeritakse.

 

Kristina Kukk,
Lääneranna valla avalike suhete spetsialist

Admin - post author

No other information about this author.