Loading... (0%)

RMK müüb Lääneranna vallas asuvat riigivara

08 May 2018

Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks.

Kirjaliku enampakkumise tingimused on kättesaadavad RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt.

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 22.05.2018. a hiljemalt kella 11.00-ks aadressil RMK, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.

 

22.05.2018 kell: 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad, millede kõikide sihtotstarve on maatulundusmaa (M)(011) ning mis asuvad Lääneranna vallas:

  • Pärnumaa, Lääneranna vald, Kirbla küla (registriosa number 4116350, katastritunnus 41103:001:0069, pindala 6,78 ha). Alghind 18 310 eurot, ettemaks 1 831 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
  • Pärnumaa, Lääneranna vald, Kirbla küla (registriosa number 4123750, katastritunnus 41103:001:0056 , pindala 5,05 ha). Alghind 13 640 eurot, ettemaks 1 364 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
  • Pärnumaa, Lääneranna vald, Lihula linn (registriosa number 10573450, katastritunnus 41101:001:0355, pindala 17,31 ha). Alghind 46 740 eurot, ettemaks 4 674 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

 

Päise pilt: Maa-amet

Admin - post author

No other information about this author.