Loading... (0%)

Tööpakkumine: Lääneranna Vallavalitsus võtab tööle tugiisiku ja sotsiaalhooldaja

17 May 2018

Lääneranna Vallavalitsus võtab tähtajalise töölepinguga (01.07.2018–31.01.2019) tööle tugiisiku (0,5 koormusega) ja sotsiaalhooldaja (0,5 koormusega).

Töö sisu:

Läänemaa Omavalitsuste Liidu projekti “Läänemaa vajaduspõhised ühtlustatud hoolekandeteenused” raames:

  • tugiisik juhendab ja abistab täisealist isikut kodus ning väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemisel ning probleemolukordade lahendamisel
  • sotsiaalhooldaja pakub kõrvalabi täisealisele isikule iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes ja väljaspool kodu Lääneranna valla territooriumil (endine Lihula ja Hanila piirkond).

Soovi korral võib üks isik kandideerida mõlemale töökohale üheaegselt.

Tööle asumise aeg:

01.07.2018−31.01.2019

Nõuded kandidaatidele:

  • soovitatavalt vähemalt keskharidus
  • soovitatavalt kutsealase ettevalmistusega või valmisolek vajalikeks koolitusteks
  • sotsiaalhooldaja kutsestandardis kirjeldatud isikuomadused (abivalmidus, suhtlemisoskus,
  • empaatiavõime, usaldatavus, tolerantsus, koostöövõime, vastutusvõime)
  • kasuks tuleb juhiloa olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
  • puuduvad kehtivad kriminaalkaristused

Töötasu:

Täiskoha määr 700 eurot (bruto)

Kandideerimiseks esitatavad dokumendid:

  • CV
  • haridusttõendav dokument

Dokumendid esitada Lääneranna Vallavalitsusele 15. juuniks 2018 aadressile Jaama 1, Lihula linn 90302, Lääneranna vald, Pärnumaa või e-postiaadressil vallavalitsus@laaneranna.ee. Info tel 5307 8166

 

 

Päise pilt: Pixabay.com

Admin - post author

No other information about this author.