Loading... (0%)

Aita märgata ja tunnustada ilusat kinnistut!

25 April 2017

Lihula vald korraldab taaskord heakorrakonkurssi ning palub elanikelt abi – kutsume üles kõiki märkama ilusaid ning korras olevaid hooneid, mis väärivad äramärkimist ja tunnustamist ning palume nendest endale teada anda.

Heaolukonkursist võivad osa võtta kõik Lihula vallas kinnistut omavad füüsilised ja juriidilised isikud. Tunnustust väärivate kinnistute vihjeid ootame aadressil kristina.kukk@lihula.ee hiljemalt 15. maiks. Võimalusel palume kirjale lisada vabas vormis põhjenduse, miks just see majapidamine või hoone heakorra tiitlit väärib.

Konkursil osalevad kinnistud vaatab töörühm üle mai kuu jooksul ning võitjaid autasustatakse Lihula kultuuripäevade ajal augustis.

Heakorrakonkursi raames hinnatakse Lihula haldusterritooriumil olevate kinnistute heakorda järgnevates kategooriates:

  • Ühepereelamud Lihula linnas
  • Ühepereelamud Lihula vallas
  • Korterelamud
  • Talu
  • Suvilad ja aiamajad
  • Haldus-, äri- ja tootmishooned

Heakorrakonkursi töörühm jälgib järgnevaid kriteeriume:

1. omandis oleva või kasutatava krundi planeering, kasutamise funktsionaalsus, linna ja loodusliku omapära arvestamine ning krundi ja territooriumi hooldamine;
2. ehitiste arhitektuuriline lahendus, nende korrashoid, kujundus ja hooldus;
3. väikevormide (piirdeaiad, kõnniteed, trepid, terrassid, välisvalgustus, basseinid, kaminad, laste mänguväljakud jne.) olemasolu, väljanägemine ning vastavus objekti iseloomule ja vajadusele;
4. kõrvalhoonete väljanägemine ja hooldus;
5. asutuse siltide ja majanumbrite olemasolu;
6. kinnistul asuva reklaami korrasolek;
7. Lihula valla heakorra eeskirja täitmine;
8. omanike koostöö ja omaalgatus heakorra parandamisel, heade ja järgimist vajavate ideede rakendamisel;
9. riigilipu heiskamine riiklikel pühadel;
10. jäätmekäitluses osalemine vastavalt Lihula valla jäätmehoolduseeskirja nõuetele;
11. Lihula vallas koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmine.


Samal teemal varem:
Lihula heakorrakonkurss tuleb taas!
Lihula vald tänas ja tunnustas
President andis Narmale üle parima tööstusmaastiku auhinnavõtme

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

 

Päise pilt: Kristina Kukk. Narma OÜ tunnustati mullu parima tööstusmaastiku kategoorias

Admin - post author

No other information about this author.